Darowizna na kościół z pełną ulgą w PIT. Ile można zaoszczędzić na podatku

Darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego można odliczyć w całości od dochodu w rozliczeniu PIT za 2023 rok.

Publikacja: 02.04.2024 04:30

Darowizna na kościół z pełną ulgą w PIT. Ile można zaoszczędzić na podatku

Foto: Stock Adobe

Generalnie ulga na darowizny jest limitowana. Można je odliczać tylko do wysokości 6 proc. dochodu. Wyjątkiem są darowizny kościelne. Nie mają limitów, za to trzeba je dokładniej udokumentować.

O rozliczenie darowizny zapytał nasz czytelnik. W zeszłym roku przekazał sprzęt sportowy (m.in. piłki, rękawice bokserskie i worek, rakietki do ping-ponga) zakonowi katolickiemu, który prowadzi dom opieki dla dzieci. Sprzęt jest wykorzystywany do zajęć i treningów. Czytelnik chce skorzystać w zeznaniu rocznym z ulgi. Czy może odliczyć całą darowiznę, także ponad limit 6 proc. dochodu?

Może. Takie uprawnienie wynika z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ustawa kościelna). Wprawdzie dość długo toczył się spór o wysokość tej ulgi, ostatecznie jednak Naczelny Sąd Administracyjny w składzie całej izby finansowej (sygn. FPS 5/04) rozstrzygnął go na korzyść podatników. I nie ma już wątpliwości, że darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego można odliczyć w całości (przyznaje to także Ministerstwo Finansów w poradniku na stronie podatki.gov.pl).

Czytaj więcej

Ulga na walkę smogiem w PIT 2023. Fiskus zmienia zdanie

Aby skorzystać z pełnej ulgi, darowiznę należy przekazać kościelnej osobie prawnej. Zgodnie z ustawą kościelną są to m.in. zakony, domy zakonne, parafie, diecezje, opactwa, Papieskie Dzieła Misyjne, Caritas Polska. Ustawa kościelna wymienia też przykładowe rodzaje działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła. To m.in. prowadzenie zakładów dla sierot oraz osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo, prowadzenie żłobków, ochronek i schronisk, organizowanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym, udzielanie wsparcia w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

Darowizna na kościół w PIT za 2023 r. Sądy potwierdzają, fiskus też

Co konkretnie można odliczyć? W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że premiowane ulgą jest przekazanie parafii 1,2 tys. rakietek tenisowych, które zostały rozdane przez proboszcza młodzieży szkolnej. Sąd podkreślił, że ustawa kościelna nie zawiera zamkniętego katalogu rodzajów działalności charytatywno-opiekuńczej. Jej formą jest również prowadzenie wśród młodzieży parafii różnego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych. Niezbędny jest do tego sprzęt sportowy, jego przekazanie można więc uznać za darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą (sygn. I SA/Gd 78/97).

W innym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny przyznał, że cel darowizny jest zrealizowany także wtedy, gdy przekazujemy materiały przeznaczone na tworzenie infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej, np. na budowę albo przebudowę przykościelnej świetlicy lub boiska (sygn. II FSK 1075/11).

Z kolei w poradniku Ministerstwa Finansów potwierdzono, że w całości można odliczyć darowiznę dla ośrodka pedagogiczno-rehabilitacyjnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr.

Czytaj więcej

Nowe ulgi w zeznaniu PIT za 2023 r. - więcej korzyści dla podatników

Darowizna na kościół. Jak udokumentować ulgę w PIT?

Przy darowiznach pieniężnych fiskus wymaga dowodu wpłaty na rachunek. Przy rzeczowych (np. sprzętu sportowego) potrzebna jest umowa albo pokwitowanie (powinny być tam podane dane darczyńcy i obdarowanego, a także określona wartość darowizny). Ustawa kościelna stanowi, że do pełnego odliczenia niezbędne jest też sprawozdanie od obdarowanego, z którego wynika, że wsparcie zostało wykorzystane na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Trzeba je sporządzić w ciągu dwóch lat od darowizny.

Co musi się znaleźć w takim sprawozdaniu? Czy wystarczy ogólna informacja, że sprzęt jest wykorzystywany do zajęć z dziećmi? – pyta czytelnik.

Powinna wystarczyć. Trudno bowiem wymagać, aby w sprawozdaniu opisane były szczegółowo poszczególne treningi, z podaniem godzin i nazwisk uczestników. Byłaby to olbrzymia biurokracja.

Co na to fiskus? Krajowa Informacja Skarbowa nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie o zawartość sprawozdania, odsyłając do ustawy kościelnej (choć znajduje się w niej tylko ogólne sformułowanie, że warunkiem odliczenia jest przedstawienie sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą). Z analizy spraw, które trafiały do sądów, wynika zaś, że fiskus oczekuje szczegółów, aczkolwiek bardziej dotyczy to darowizn pieniężnych o znacznej wartości. Wydaje się, że przekazanie sprzętu sportowego (w rozsądnych ilościach) nie powinno budzić podejrzeń skarbówki skutkujących nadmierną dociekliwością.

Warto też zwrócić uwagę, że w przywoływanym już wyroku NSA (sygn. II FSK 1075/11) podkreślono, iż przy darowiznach rzeczowych darczyńca powinien też mieć dowody ich nabycia, np. fakturę bądź rachunek. „Dokument stanowiący oświadczenie o przyjęciu darowizny, jak również sama umowa nie mogą zastąpić dowodu zakupu rzeczy będących przedmiotem darowizny, z którego dodatkowo muszą wynikać dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny” – stwierdził sąd.

Czytaj więcej

PIT 2023: ulga na dziecko tylko dla tego rodzica, który się nim zajmuje

Pełna ulga nie tylko dla katolików

Nie tylko darczyńcy Kościoła katolickiego skorzystają z pełnej ulgi. Jak podaje Ministerstwo Finansów, bez limitu można też odliczyć darowizny m.in. na Kościół Chrześcijan Baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego, Zielonoświątkowy, Ewangelicko-Augsburski czy Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Prawo do ulgi wynika z poszczególnych ustaw o stosunku państwa do danego Kościoła – podkreśla resort finansów. Z odliczenia mogą skorzystać nie tylko rozliczający się według skali, ale także ryczałtowcy (oni odliczają darowizny od przychodu). Duże wątpliwości są przy płacących liniowy PIT (napiszemy o nich w najbliższych dniach). Ulgę wykazujemy w załączniku PIT/O. Potem przenosimy ją do zeznania. Oczywiście z odliczenia mogą także skorzystać ci, którzy wypełniają roczną deklarację za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urząd Skarbowy.

Ile można zaoszczędzić? Przykładowo, jeśli jesteśmy w drugim progu skali (32 proc. PIT) i damy darowiznę o wartości 5 tys. zł, podatek będzie mniejszy o 1,6 tys. zł. Jeśli płacimy 12 proc. PIT i przekażemy 2,5 tys. zł, obniżymy roczną daninę o 300 zł.

Czytaj więcej

Dostałeś błędny PIT-11? Lepiej poprawić rozliczenie

Generalnie ulga na darowizny jest limitowana. Można je odliczać tylko do wysokości 6 proc. dochodu. Wyjątkiem są darowizny kościelne. Nie mają limitów, za to trzeba je dokładniej udokumentować.

O rozliczenie darowizny zapytał nasz czytelnik. W zeszłym roku przekazał sprzęt sportowy (m.in. piłki, rękawice bokserskie i worek, rakietki do ping-ponga) zakonowi katolickiemu, który prowadzi dom opieki dla dzieci. Sprzęt jest wykorzystywany do zajęć i treningów. Czytelnik chce skorzystać w zeznaniu rocznym z ulgi. Czy może odliczyć całą darowiznę, także ponad limit 6 proc. dochodu?

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona