Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy zarabiający na prywatnym wynajmie (czyli takim, który nie jest działalnością) muszą obowiązkowo opodatkować się ryczałtem, gdzie daninę liczymy od czystego przychodu, bez odliczania kosztów. Dlatego warto zainwestować w lokal jeszcze w grudniu. 

Dotyczy to nie tylko tych, którzy są jeszcze na skali, ale także rozliczających teraz wynajem ryczałtem (będą bowiem mogli zmienić formę opodatkowania za 2022 r.).

Czytaj więcej

Najem: skarbówka może wziąć podatek od opłat za media

Co zrobić, żeby rozliczyć koszty i zmniejszyć PIT? Najprościej kupić wyposażenie do wynajmowanego mieszkania. Środki czystości, sztućce, pościel, lodówkę, telewizor czy kanapę.

Trzeba tylko pamiętać o limitach. - Jeśli wydatek nie przekracza 10 tys. zł zakupy można od razu zaliczyć do kosztów PIT, bez konieczności wpisywania rzeczy do ewidencji środków trwałych i naliczania odpisów amortyzacyjnych. Droższe zakupy trzeba amortyzować, co w przyszłych latach, kiedy już będziemy na obowiązkowym ryczałcie, nie da nam kosztów. Chyba że skorzystamy jeszcze w grudniu z jednorazowej amortyzacji przysługującej małym podatnikom – tłumaczy Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Koszty rozliczymy także wtedy, gdy w grudniu przeprowadzimy remont mieszkania. Na przykład wymalujemy ściany, wymienimy drzwi albo uszczelnimy okna. Rozliczymy zarówno zakupy materiałów, jak i koszt samej usługi. – Jeżeli wykonawca wystawi fakturę jeszcze w grudniu to odliczymy wydatki także wtedy, gdy usługa zostanie zakończona w styczniu – wyjaśnia Grzegorz Gębka.

Pamiętajmy, że jeśli przeprowadzone w lokalu prace spowodują jego ulepszenie i przekroczą 10 tys. zł, wydatki trzeba doliczyć do wartości nieruchomości i amortyzować. Ponieważ w 2023 r. najem prywatny będzie na obowiązkowym ryczałcie (amortyzacja mieszkań zresztą i tak zostanie definitywnie zakazana), wydatki nam przepadną. 

Co zrobić, jeśli kosztów mamy tak dużo, że w 2022 r. wyjdzie nam strata? – Będzie ją można odliczyć w następnych latach od przychodów z ryczałtu – mówi Grzegorz Gębka.

Pozwala na to art. 11 ust. 1 ustawy o ryczałcie. Stanowi on, że podatnik uzyskujący przychody z najmu może od nich odliczyć stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o PIT.

Z kosztami nie muszą się spieszyć ci, którzy rozliczają najem w działalności gospodarczej i płacą podatek według skali albo liniowy. Będą mogli je rozliczać także w przyszłych latach. Potwierdził to minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 37124 z 24 listopada 2022 r.