Mamy dobrą wiadomość dla rodziców mających uczące się dzieci do 25. roku życia. Zarobki pracującej pociechy nie odbiorą im tak szybko prawa do preferencji, ponieważ limit w 2022 r. został podniesiony z 3089 zł do 16 061,28 zł. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dziecko zarobi ponad ten limit, rodzic traci ulgę.

Próg 3089 zł uważany był za wyjątkowo niski. W poprzednich latach często matka lub ojciec nie mogli skorzystać z preferencji z powodu np. wakacyjnej pracy pociechy.

Przypomnijmy, że ulgi przysługują na trzy grupy dzieci:

– małoletnie,

– pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

– pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innych państwach.

Czytaj więcej

Zarobki dziecka mogą odbierać rodzicom ulgi w PIT

Jednak dzieci do 25. roku życia nie mogą uzyskać w roku podatkowym dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (np. z giełdy), przekraczających dwunastokrotność renty socjalnej. W 2022 r. jest to właśnie 16 061,28 zł.

W jakich sytuacjach jest stosowany? W 2022 r. rodziny mogą skorzystać z podobnych preferencji jak w latach poprzednich: ulgi na dzieci oraz możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem (osób samotnych). W tym przypadku zarobki pełnoletniego uczącego się dziecka nie mogą przekroczyć ustawowego progu.

Poza tym od początku 2022 r. wprowadzona została nowa ulga dla rodzin 4+. Także w tym przypadku zarobki dzieci nie mogą być wyższe, niż wynosi ustawowy próg. Ulga polega na tym, że żaden z rodziców wychowujących co najmniej czwórkę dzieci nie zapłaci podatku do limitu 85 528 zł.

Co istotne, limitu nie stosuje się w przypadku dzieci małoletnich, poniżej 18. roku życia. To oznacza, że dziecko np. 17-letnie może w 2022 r. roku uzyskać zarobki przewyższające 16 tys. zł, a rodzic i tak skorzysta z takich preferencji jak np. ulga na dziecko czy wspólne rozliczenie.

Przypomnijmy, że w przypadku samotnych rodziców podatek za 2022 r. będzie określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Preferencja przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, będącym m.in pannami, kawalerami, wdowami, wdowcami, rozwodnikami lub osobami w separacji.