Fiskus złagodził stanowisko w sprawie wspólnego rozliczenia małżonków, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą i wybrał opodatkowanie ryczałtem lub stawką liniową 19 proc. W poprzednich latach sam wybór tych form przekreślał prawo do wspólnego PIT, nawet przy braku opodatkowanych w tej formie dochodów. Teraz nie jest to już przeszkodą.

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który w grudniu 2021 r. zarejestrował w CEIDG działalność gospodarczą i wybrał opodatkowanie ryczałtem. Przychody z działalności uzyskał jednak dopiero w 2022 r. Zapytał, czy w tej sytuacji może złożyć wspólne zeznanie z żoną, w którym wykaże dochody z pracy.

Czytaj więcej

Zmiana podatku w lipcu bez wspólnego zeznania z małżonkiem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na takie rozwiązanie w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011.295.2022.2.RK. Przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT wspólne rozliczenie nie ma zastosowania, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT, czyli stawka liniowa.

„Za 2021 r. podatnik może dokonać łącznego opodatkowania przychodów z małżonką w PIT-37, o ile fakt nieuzyskania dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym udokumentuje złożonym »zerowym« zeznaniem podatkowym PIT-28” – uznał dyrektor KIS.

Również inny przedsiębiorca rozliczy się wspólnie z małżonką, nawet jeśli wybrał w 2021 r. rozliczenie liniowe, ale zakończył prowadzenie działalności, zanim uzyskał z niej przychody.

Mówi o tym interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.293.2022. 2.MAP.