Mimo iż ulga dla klasy średniej zostanie uchylona z końcem czerwca, to jej prawidłowe rozliczenie nadal budzi wiele wątpliwości. Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, że do limitu ulgi wlicza się nie tylko wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu w Polsce, ale też za granicą.

Taką odpowiedź otrzymała spółka, której część pracowników została oddelegowana do pracy na terenie Niemiec. Spółka jako płatnik, naliczając zaliczkę od wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek stosowania ulgi dla klasy średniej. Zapytała, które przychody powinna brać pod uwagę w przypadku pracowników, którzy otrzymują w danym miesiącu wynagrodzenie opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Niemczech (w praktyce zagraniczne zarobki są zwolnione na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Czytaj więcej

Zeznanie za 2022 rok trudniejsze niż zwykle

Według spółki do limitu należy wliczyć wyłącznie polskie przychody, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT. Uznała, że przychody zwolnione z daniny na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie powinny być brane pod uwagę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zakwestionował jednak takie stanowisko. Przypomniał, że w myśl art. 32 ust. 2a ustawy o PIT płatnik stosuje ulgę za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody ze stosunku pracy w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł, opodatkowane na podstawie art. 27 ustawy o PIT. Według dyrektora KIS wlicza się tu również przychody podlegające opodatkowaniu zgodnie z dwiema metodami unikania podwójnego opodatkowania wymienionymi w art. 27 ust. 8 i ust. 9 tej ustawy.

„Na potrzeby zbadania możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej w danym miesiącu u pracowników, którzy otrzymują w miesiącu wynagrodzenie opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, spółka (jako płatnik) powinna brać pod uwagę przychody podatnika podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, tj. również te opodatkowane w Niemczech” – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011.312.2022.1.KS