Kwestia oświadczenia PIT-2 stała się bardzo głośna na początku 2022 r. po wejściu w życie Polskiego Ładu. Nadal jednak wielu pracodawców ma wątpliwości, kiedy i na jakich zasadach powinno być ono składane.

Skarbówka wyjaśniła to w najnowszej interpretacji. Przedstawiciele zakładu pracy zapytali, jak postąpić z pracownikami, którzy złożą oświadczenie już po otrzymaniu pierwszej wypłaty. Zdaniem pracodawcy takie pismo należy zastosować dopiero od następnego roku podatkowego. Przepisy wskazują bowiem, że powinno wpłynąć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem. Przypomniał, że w wyniku otrzymania od pracownika PIT-2 płatnik zmniejsza zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wyjaśnił, że oświadczenie składa się co do zasady raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, czyli przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Przepisy nie wykluczają jednak przyjęcia i stosowania oświadczenia w dowolnym momencie roku. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.

Czytaj więcej

"Wiele osób może dopłacić PIT po zakończeniu roku"

„Dopuszczalne jest złożenie przez pracownika oświadczenia (PIT-2) po pierwszej wypłacie wynagrodzenia w roku podatkowym. W takim przypadku płatnik dokonuje zmniejszenia w  danym roku podatkowym zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie” – stwierdził dyrektor KIS.

Przypomnijmy, że uchwalona właśnie przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT przewiduje też zmiany w PIT-2. Podatnik będzie mógł swobodniej decydować o zastosowaniu kwoty wolnej przez płatnika. Zamiast jednego będzie mógł wskazać maksymalnie trzech, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Dotyczy to osób otrzymujących wynagrodzenie od więcej niż jednego pracodawcy.

Co ważne, pracownik nadal będzie stosował 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, ale podzieli ją na maksymalnie trzech płatników. Nie będzie to 1/12 kwoty zmniejszającej od każdego pracodawcy, ponieważ uiściłby w ciągu roku zbyt niskie zaliczki i musiałby dopłacać po zakończeniu roku.

Numer interpretacji: 0113-KDIP

T2-3.4011.123.2022.1.KS