Osoby, które musiały oddać swój grunt np. pod drogę i w zamian uzyskały inną działkę, muszą rozważnie planować, co dalej zrobić z taką nieruchomością. Nieprzemyślana sprzedaż może skończyć się koniecznością rozliczenia ze skarbówką. Potwierdza to wtorkowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kanwą sporu była interpretacja. We wniosku kobieta wyjaśniła, że od grudnia 2000 r. była współwłaścicielem działki wywłaszczonej kilka lat później pod drogę gminną.

W ramach odszkodowania gmina przeniosła na wywłaszczoną współwłaścicielkę własność innego gruntu. Rzecz miała miejsce w 2008 r. Przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym miała miejsce zamiana, kobieta postanowiła sprzedać działkę z udziałem uzyskanym w ramach odszkodowania za wywłaszczenie. Zapytała, czy będzie zobowiązana do zapłaty PIT. Sama uważała, że nie. Co prawda przyznała, że zbycie nastąpiło formalnie przed upływem pięciu lat. Podkreślała jednak, że sytuacja nastąpiła w warunkach przymusowych, w toku postępowania wywłaszczeniowego. Spornej działki nie nabyła w celach inwestycyjnych, lecz otrzymała ją od miasta jako odszkodowanie za przejęcie w procedurze wywłaszczeniowej na budowę drogi.

Gdyby nie to, mogłaby sprzedać nieruchomość, którą posiadała dłużej niż pięć lat i nie musiałaby płacić PIT.

Fiskus nie chciał jednak zrezygnować z daniny. Ostatecznie spór w sprawie sprowadził się głównie do tego, czy może mieć zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy odszkodowań w związku z wywłaszczeniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że fiskus powinien rozważyć jego zastosowanie w przypadku skarżącej. WSA podkreślił, że fiskus zdaje się zauważyć w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT tylko zwolnienie przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Tymczasem zwolnieniem objęto także m.in. przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W ocenie WSA pojęcie „odszkodowanie wypłacone" należy rozumieć jako obejmujące również odszkodowanie zrealizowane w formie przyznania nieruchomości zamiennej.

Fiskus nie będzie jednak musiał zajmować się tym problemem. Zdaniem sądu kasacyjnego w spornym przypadku nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. Jak wyjaśnił sędzia sprawozdawca Marek Olejnik, w sprawie nie chodziło już o odszkodowanie w formie rzeczowej, ale o jego zbycie. O odszkodowaniu można było mówić wtedy, gdy podatniczka otrzymała działkę w zamian za wywłaszczony grunt. Sprzedaż tej nieruchomości była już kolejnym zdarzeniem. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1471/14

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ