Mamy dobrą wiadomość dla większości samotnych rodziców. Nie stracą na rozliczeniu podatku za 2022 r.

Zgodnie z projektem zmian w ustawie o PIT podatek będzie płacony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Przypomnijmy, że zmiany wprowadzone 1 stycznia 2022 r. przez Polski Ład zakładały likwidację wspólnego rozliczenia. W zamian samotni rodzice mieli odliczać od podatku stałą kwotę 1500 zł, niezależnie od wysokości dochodów.

– Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o PIT stanowi, że wspólne rozliczenie zostanie przywrócone w zeznaniu rocznym za 2022 r., składanym do 30 kwietnia 2023 r. To oznacza, że samotni rodzice nie odczują zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Dodatkowo zyskają na obniżce stawki podatku do 12 proc. Dzięki tym zmianom będą mogli płacić 12 proc. podatku do progu 240 tys. zł. Przykładowo osoba zarabiająca 140 tys. zł rocznie zapłaciłaby 32 proc. od nadwyżki ponad 120 tys. zł, ale projektowane zmiany podniosą próg podatkowy do 240 tys. zł i taka osoba rozliczająca się z dzieckiem zapłaci od całości swoich dochodów 12 proc. podatku – mówi Kuba Lewandowski, doradca podatkowy w EY Polska.

Czytaj więcej

Bliski koniec ulgi dla klasy średniej

Jak jednak zwraca uwagę prof. Adam Mariański, doradca podatkowy, adwokat i partner zarządzający Mariański Group, zmiana może być niekorzystna dla rodziców o niskich dochodach. To dlatego, że nie wprowadziła jednak minimalnego poziomu odliczenia, podczas gdy przepisy Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. gwarantowały odliczenie od podatku 1500 zł.

Tak jak dotychczas za samotnego rodzica uznawany będzie rodzic lub opiekun będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dzieci w roku podatkowym.

Ulga będzie przysługiwać na trzy grupy dzieci:

- małoletnie,

- pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.

Dobra wiadomość jest taka, że po latach sporów rośnie limit dochodów pełnoletniego dziecka. Dotychczas rodzic tracił ulgę, jeśli jego dorosłe uczące się dziecko zarobiło w roku podatkowym ponad 3089 zł. Teraz będzie to dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W 2022 r. renta socjalna wynosi 1 250,88 zł, co daje w ciągu roku 15 010,56 zł.

Limit będzie dotyczył dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT (skala podatkowa) lub art. 30b (np. z giełdy) oraz przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (zwolnienie do 26. roku życia) i 152 (ulga na powrót).

Ulga nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje dziecko z drugim rodzicem, także gdy sprawuje opiekę naprzemienną.

Czytaj więcej

Rząd zapowiada obniżkę podatków. Jest symulacja kto i ile zyska

Czytaj więcej

Obniżka podatku do 12 proc., ulga na składkę zdrowotną