Zasadniczo urząd skarbowy ma trzy miesiące od daty złożenia deklaracji na zwrot kwoty nadpłaty wykazanej w rocznym zeznaniu PIT. W przypadku gdy deklaracja zostanie złożona elektronicznie, termin na zwrot wynosi do 45 dni. Są jednak sytuacje szczególne, w których te terminy są nieco inne.

Czytaj także:

Zbliża się termin rozliczenia PIT. Zobacz co warto wiedzieć

Poprawki w zeznaniu podatkowym warto uzasadnić

Można zmieniać nawet wspólne rozliczenie małżonków

Nawet obcy może wyręczyć w zapłacie podatku

PIT: Jakie konsekwencje rozliczenia po terminie

MF o e-deklaracjach: w naszej wersji kłopotów jest mniej

E-PIT: Proste rozwiązanie dla prostych rachunków

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Rozliczenie z małżonkiem wymaga korekty w systemie

Zdarza się, że nadpłata wynika nie tyle z zeznania rocznego, ile z późniejszych czynności sprawdzających urzędu skarbowego. Innymi słowy: gdy podatnik się pomylił na swoją niekorzyść, a urząd stwierdzi, że powstała nadpłata.

Urząd może sam skorygować zeznanie podatnika, jeśli skutki podatkowe (w tym kwota nadpłaty) nie przekroczą 5 tys. zł. W takiej sytuacji urzędnik przekazuje podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji (z prawem do wniesienia sprzeciwu). Nadpłata jest wtedy zwracana w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika. Podatnik ma na taki sprzeciw 14 dni. B

W przypadku korekty dokonanej przez samego podatnika (poza czynnościami sprawdzającymi urzędu), a zatem gdy składamy skorygowaną deklarację i wniosek o stwierdzenie nadpłaty, podlega ona zwrotowi w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Nie nastąpi to jednak wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia samej deklaracji podatkowej.

Termin zwrotu nadpłaty może być wydłużony w związku z przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego, gdy deklaracja budzi wątpliwości. Fiskus powinien wydać w tej sprawie stosowne postanowienie. Podatnik może złożyć na nie zażalenie.

W przypadku usługi Twój e-PIT można milcząco zaakceptować przygotowane przez administrację skarbową zeznanie, z którego wynika nadpłata. Zeznanie to jest gotowe już od 15 lutego. Jeśli jednak podatnik nie zaloguje się na swoje konto w portalu podatkowym i nie zaakceptuje zeznania, to 45-dniowy termin zwrotu liczy się od ostatniego dnia na składanie zeznań, czyli od 30 kwietnia.