Wspólne rozliczenie z małżonkiem to jedna z najpopularniejszych preferencji, które pozwalają znacznie zaoszczędzić na podatku. Korzyść jest tym większa, im większe są różnice w dochodach obojga podatników. Wspólne rozliczenie jest dostępne tylko dla osób płacących podatek według skali (stawek 17 i 32 proc.), zarówno uzyskujących dochody z pracy, umowy zlecenia czy o dzieło, jak i z działalności gospodarczej.

Zmiana na korzyść

W rozliczeniu za 2021 r. z ulgi skorzystają również osoby, które pobiorą się w trakcie tego roku. Zmieniony art. 6 ust. 2 ustawy o PIT zakłada, że małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

To oznacza, że osoby, które zawarły małżeństwo np. w sierpniu 2021 r., będą mogły złożyć wspólne zeznanie już za 2021 r. Nie muszą czekać do kolejnego roku, by skorzystać z preferencji.

Zainteresowani skorzystają z ulgi na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W praktyce chodzi o zaznaczenie, tak jak dotychczas, odpowiedniego pola w deklaracji. Będą opodatkowani od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z nich, kwot pomniejszających dochód. Podatek będzie określany w podwójnej wysokości PIT obliczonego od połowy łącznych dochodów.

Ustawa przyznaje też prawo do wspólnego opodatkowania za rok, w którym został zawarty związek małżeński również w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku lub w roku następnym przed złożeniem zeznania.

Przy wspólnym rozliczeniu podatnicy będą też mieli prawo do ulgi dla klasy średniej. Przypomnijmy, że chodzi o rozwiązanie, które ma zrekompensować osobom rozliczającym się według skali zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Ulga ma chronić przed dopłatą podatku pracowników i przedsiębiorców płacących podatek według skali, których roczne przychody wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł.

Czytaj więcej

Małżonkowie mogą stracić na Polskim Ładzie

Przepis do poprawy

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zdaniem Anny Misiak, doradcy podatkowego i partnera w MDDP, przepis dotyczący wspólnego rozliczenia małżonków korzystających z ulgi dla klasy średniej wymaga poprawy.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o PIT „każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym obliczonej zgodnie z ust. 4a".

– Konieczne jest takie zaprojektowanie przepisów, aby było wiadomo, czy ulgę naliczoną w trakcie roku odlicza podatnik w zeznaniu rocznym składanym wspólnie z małżonkiem w całości, czy też ustala ją na nowo od połowy dochodów wspólnych. Przy aktualnym przepisie pojawia się wiele wątpliwości: co z ulgą, gdy jeden z małżonków nie zarabia; co się dzieje, gdy dochód podzielony na pół jest poniżej progu ulgi dla klasy średniej; co w sytuacji, gdy obydwoje osiągają dochody, które kwalifikowały się do ulgi. Przepisy powinny być poprawione, bo od nowego roku, a już na pewno przy zeznaniu rocznym za 2022 r. czeka podatników ból głowy – zaznacza Anna Misiak.