Wielu rodziców korzystających z ulgi nie ma prawa do odpisu za cały rok, ale musi ją rozliczać w systemie miesięcznym. Dotyczy to takich sytuacji, jak narodziny dziecka w trakcie roku, ukończenie przez nie 18. lub 25. roku życia, zakończenie edukacji lub wstąpienie w związek małżeński.

Ta zasada rozliczenia nie zmieni się w 2013 r. roku, inne mogą być jednak kwoty odpisu, w zależności od sytuacji danego podatnika.

Uważać muszą te osoby, których dziecko przyjdzie na świat w 2013 r. W przypadku pierwszego i drugiego potomka rodzice odejmą od podatku 92,67 zł za każdy miesiąc. Przy trzecim dziecku będzie to 139,01 zł miesięcznie, a przy czwartym i kolejnym – 185,34 zł miesięcznie.

Przykład

Pani Alicja ma dwoje małoletnich dzieci. Jeśli w listopadzie 2013 r. urodzi trzecie, będzie mogła odjąć od podatku 2224,08 zł za dwójkę dzieci + 139,01x 2 za trzecie dziecko.

Miesięczne odliczenie obowiązuje też w odniesieniu do dorosłych dzieci, które w trakcie 2013 r. skończą studia lub przerwą naukę. Jeśli nastąpi to np. w maju 2013 r., to ulga przysługuje tylko za pięć miesięcy roku (463,35 zł, czyli 92,67 x 5).

Na pełnoletnie dziecko, które nie podjęło dalszej nauki po szkole średniej, można odliczyć ulgę również za wakacje, czyli lipiec i sierpień. Jeśli maturzysta dostał się na studia, to odliczenie przysługuje za cały 2013 r.

Rodzice tracą prawo do odpisu, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Jeśli ślub nastąpił np. w czerwcu 2010 r., to rodzic ma prawo do ulgi tylko za pięć miesięcy (bez czerwca).

Przykład

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Pan Marian ma troje dzieci w wielu 14, 17 i 21 lat. Jego najstarsza córka jest studentką i nie ma własnych dochodów. Na czerwiec 2013 r. zaplanowano jej ślub.

W takiej sytuacji pan Marian skorzysta z ulgi na dwoje młodszych dzieci w pełnej wysokości 1112,04 zł rocznie oraz z ulgi na córkę za pięć miesięcy roku (139,01zł miesięcznie). W sumie będzie mógł odliczyć od podatku 2.224,08 zł + 695,05 zł = 2919,13 zł.