Wątpliwości dotyczące rozliczenia preferencji ma jeden z czytelników, którego córka ma 22 lata. Jest studentką, na razie nie pracuje i nie ma własnych dochodów. W kwietniu 2009 r. ma wyjść za mąż. Jej ojciec chce wiedzieć, czy w tej sytuacji będzie mógł odliczyć ulgę w rozliczeniu za 2009 r.

[b]1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o PIT dotyczące m.in. ulgi rodzinnej.[/b] Nowelizacja wprowadza tzw. proporcjonalne rozliczenie. Zgodnie z nowymi regulacjami odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Przypomnijmy, że kwota ulgi za 2009 r. wynosi 1112,04 zł. Za jeden przysługuje więc odliczenie w wysokości 92,67 zł (1112,04 zł : 12). Czytelnik będzie mógł odliczyć preferencję za trzy miesiące, czyli 278,01 zł (92,67 zł x 3). Nie przysługuje mu natomiast potrącenie tej kwoty za kwiecień, ponieważ w tym miesiącu jego córka wychodzi za mąż.

Podatnicy muszą pamiętać, że nie mogą odliczyć ulgi za dorosłe dziecko, jeśli ma ono własne dochody. Taka zasada obowiązuje od początku istnienia tych przepisów. Dziecko może bez problemu osiągnąć dochody jedynie w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Zarówno w rozliczeniu za 2008 r., jak i za 2009 r. jest to kwota 3091 zł. Jeśli więc syn lub córka zarobi w ciągu roku np. 4 tys. zł, to rodzice nie będą już mogli odliczyć ulgi.

Trochę inne zasady będą obowiązywać, gdy dziecko przyjdzie na świat w 2009 r. Preferencja będzie przysługiwała począwszy od miesiąca, w którym dziecko pozostawało pod opieką rodziców, czyli było już na świecie. Jeśli więc urodzi się w kwietniu, to rodzice mogą odliczyć przysługującą im kwotę za dziewięć miesięcy roku, łącznie z kwietniem. W tym przypadku odejmą od podatku 834,03 zł (92,67 x 9).

W rozliczeniu za 2009 r. obowiązywać będzie nowy wzór załącznika PIT/O, w którym rodzice wpisują m.in. liczbę dzieci i czas, za który przysługuje im odliczenie. Będzie to albo cały rok, albo poszczególne miesiące.