Przy rozwodach sądy coraz częściej powierzają pieczę nad dzieckiem obojgu rodzicom, np. w opiece naprzemiennej. Takie rozwiązanie może mieć jednak negatywne konsekwencje podatkowe. Skarbówka twierdzi, że ani matka, ani ojciec nie rozliczy się wtedy jako samotny rodzic. W konsekwencji żadne z nich nie obniży swojego podatku. Takie rozstrzygnięcie potwierdza najnowsza interpretacja. Sprawa dotyczyła podatniczki, która jest osobą rozwiedzioną, niepozostającą w żadnym związku. Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom. Miejsce zameldowania dzieci jest przy matce, która opiekuje się nimi na co dzień. Kobieta zapytała, czy może rozliczyć podatek jako samotny rodzic.

Czytaj także: Roczne rozliczenie PIT: ulga dla samotnego rodzica dopiero po rozwodzie

Odpowiedź skarbówki okazała się negatywna. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że ani matka, ani ojciec nie mają prawa do ulgi. Przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT samotnie wychowujący dziecko to: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka i rozwodnik.

– Preferencja przysługuje jedynie temu z rodziców, które sprawuje nad dzieckiem samodzielnie ciągłą opiekę, bez udziału drugiego rodzica w procesie wychowawczym – podkreślił dyrektor KIS.

Tymczasem – jak wskazała skarbówka – zamiarem sądu było, aby proces wychowywania dzieci prowadzony był wspólnie przez matkę i ojca. Nie ma znaczenia, że rodzice ze sobą nie mieszkają. Żadne z nich nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

– Wychowania nie da się „podzielić", ponieważ jest to ciągły i długotrwały proces, na który w tym przypadku składa się wysiłek obojga rodziców – uznała skarbówka.

Według Andrzeja Taudula, doradcy podatkowego, partnera w Kancelarii Paczuski Taudul, trudno się zgodzić z taką interpretacją.

– Przepisy mówią jednoznacznie, że wystarczy samotnie wychowywać dziecko przez choćby jeden dzień w roku podatkowym, by skorzystać z preferencji. Również orzeczenia sądów administracyjnych wskazują, że w razie tzw. opieki naprzemiennej oboje rodzice mają prawo do ulgi. Organy podatkowe nie respektują jednak orzecznictwa, co oznacza, że podatników mogą czekać spory – mówi Andrzej Taudul.

Przykładem korzystnego dla rodziców orzecznictwa jest wyrok NSA z kwietnia 2018 r. (sygn. II FSK 573/15). Sąd uznał, że jeśli oboje zajmują się dzieckiem w systemie opieki naprzemiennej, to i matka, i ojciec skorzysta z preferencyjnego rozliczenia.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Numer interpretacji: 0112-KDIL3-2.4011.70.2019.1.AK