Najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-2/4511-41/15/JG) pokazuje, że fiskus zaostrzył stanowisko w sprawie rozliczenia mieszkań na wynajem. Dyrektor Izby rozpatrywał sprawę mężczyzny, który wraz z żoną jest współwłaścicielem czterech mieszkań. Planuje je wynajmować długookresowo lub okazjonalnie (np. na kilka dni). Ponadto małżonkowie zastanawiają się nad zakupem kolejnych mieszkań oraz ich wynajmowaniem.

Mężczyzna zaznaczył, że wszystkie lokale są i w dalszym ciągu będą składnikami majątku prywatnego. Małżonkowie zamierzają samodzielnie zajmować się obsługą kontaktów z najemcami, choć nie wykluczają, że w przypadku wynajmu okazjonalnego będą korzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanej firmy.

Wnioskodawca zamierza rozliczać uzyskany czynsz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc. Chciał potwierdzić, że przysługuje mu takie prawo. Dyrektor Izby Skarbowej uznał jednak jego stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał na wstępie, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz najem, podnajem i dzierżawa (pkt 6). Tylko przychody z najmu prywatnego, prowadzonego poza działalnością gospodarczą, mogą być opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5 proc. (bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów). W innym przypadku uzyskane zyski należy rozliczyć na zasadach ogólnych, według stawek 18 i 32 proc. Podatek płaci się od dochodów, czyli od przychodów odejmuje się koszty ich uzyskania.

Z kolei pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Definicja ta obejmuje działalność prowadzoną w celu osiągnięcia dochodu, w sposób ciągły i zorganizowany. Nie ma natomiast znaczenia, czy prowadzenie takiej działalności zostało zgłoszone do właściwego rejestru.

Na tej podstawie dyrektor Izby uznał, że zarówno posiadane lokale mieszkalne jak i te, które zostaną nabyte w przyszłości, będą składnikami majątku związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającą na wynajmie tych lokali mieszkalnych, nawet jeśli wnioskodawca nie dokona jej rejestracji.

- Wyklucza to prawo do opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 proc – czytamy w interpretacji.

Tymczasem jeszcze kilka miesięcy temu organy podatkowe twierdziły, że liczba wynajmowanych mieszkań nie wpływa na sposób rozliczenia. W interpretacji z 9 marca 2015 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBII/2/415-1090/14/Mma), uznał, że można płacić ryczałt 8,5 proc. od wynajmu 8 mieszkań.