Najnowsza interpretacja skarbówki może być dużym zaskoczeniem dla inwestorów. Wynika z niej, że zaniechanie poboru daniny dotyczy transakcji dokonywanych od połowy 2018 r., ale nie wcześniejszych.

Taką odpowiedź uzyskał podatnik, który w 2017 r. jako osoba fizyczna kupował i sprzedawał m.in. bitcoiny za pośrednictwem dwóch giełd kryptowalut. Chciał uzyskać potwierdzenie, że nabycie przez niego wirtualnych walut nie podlega PCC.

Wyjaśnił, że rozliczenie daniny byłoby bardzo trudne. Musiałby składać nawet setki jak nie tysiące deklaracji ze względu na specyfikę transakcji (podział na tysiące mikrotransakcji). Gdyby od każdej transakcji zapłacił 1 proc. PCC, to wartość podatku mogłaby przekroczyć zainwestowane środki. Miałby też problem z raportowaniem fiskusowi danych, gdyż jedna z giełd kryptowalut zamknęła się w lutym 2019 r. Druga działa nadal, ale nie ujawnia danych osobowych stron transakcji ani ich statusu podatkowego.

Czytaj także: PCC: bitcoiny do końca roku bez podatku od sprzedaży

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, że kryptowaluty są prawami majątkowymi podlegającymi ustawie o PCC. Przypomniał, że 13 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zostało ono przedłużone do końca 2019 r.

Według fiskusa oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie do transakcji dokonywanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Z rozporządzenia nie wynika jednak, że może ono mieć zastosowanie do nabycia kryptowalut dokonywanego przed jego wejściem w życie. Również ustawa o PCC nie zawiera żadnego przepisu zwalniającego z podatku nabycie wirtualnej waluty.

Fiskus stwierdził, że skoro wnioskodawca dokonywał zakupu w 2017 r., to nie można uznać, że transakcje nie podlegają PCC. „Z faktu wprowadzenia rozporządzeń nie można wyciągać wniosku, że obrót kryptowalutami nie podlega opodatkowaniu w latach wcześniejszych" – pisze dyrektor KIS.

Zaznaczył też, że wskazane przez podatnika trudności nie mogą być przesłanką interpretowania przepisów na jego korzyść.

Eksperci są innego zdania.

– Interpretacja jest kuriozalna z kilku powodów. Przede wszystkim dyrektor KIS nie odpowiedział na pytanie podatnika, czy i w jaki sposób ma podatek zapłacić. Odpisał jedynie, że się z podatnikiem nie zgadza – mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy.

– Wątpliwości budzi też zakwalifikowanie kryptowalut do praw majątkowych podlegających PCC. Pamiętajmy, że ustawa o PCC zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, w którym nie wymieniono wprost obrotu kryptowalutami. Poza tym organom podatkowym byłoby trudno wyegzekwować PCC za poprzednie lata. Giełdy kryptowalut nie zawsze udostępniają szczegółowe ewidencje, często więc podatnik nie ma możliwości zaraportowania danych z poprzednich lat, a urząd skarbowy – możliwości ich weryfikacji – zaznacza Joanna Rudzka.

Numer interpretacji: 0111-KDIB4.4014. 328.2019.1.ASZ