Jeśli w kręgach cywilizacji Zachodu – a wierzę, że wciąż się w nią wpisujemy – centralną wartością szeroko rozumianej prasy jest kategoria prawdy, tak jak centralną wartością polityki jest realizacja własnego interesu, to z perspektywy przyszłych historyków komunikacji 24 lutego 2022 r. polityka na zawsze i ostatecznie wygrała z prasą. Komunikacja zaczęła płynąć rzeką pozbawioną regulacji, o niejasnych i rozmytych brzegach; rzeką pomieszanych nurtów płynących w przeciwnych kierunkach. Ta data to oczywiście początek wojny, dzień brutalnego ataku Rosji na Ukrainę.