[b]Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 czerwca 2010 r. (sygn. IV 758/09)[/b] dotyczył naruszenia dóbr osobistych Tomasza Kammela.

Wytoczona z powództwa prezentera telewizyjnego sprawa miała związek z artykułem, który ukazał się na stronie internetowej portalu pudelek.pl. Opisano w nim działalność Tomasza Kammela jako jednego z prowadzących popularną audycję telewizyjną. Wydawca zarzucił Tomaszowi Kammelowi odmowę pomocy umierającej kobiecie.

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie dóbr osobistych powoda. Przychylając się do wniosku powoda, przyznał mu 40 tys. zł zadośćuczynienia. Nakazał także przeprosiny na stronach portali pudelek.pl i lansik.pl, które opublikowały niewłaściwe informacje.

[b]Jeśli pozwany nie opublikuje przeprosin na łamach portali internetowych, powód ma prawo do publikacji przeprosin na koszt pozwanego w prasie, na łamach znanego dziennika oraz tygodnika[/b] (tzw. wykonanie zastępcze).

Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje możliwość odwołania się.

[ramka][b]Opinia[/b]

[i]Komentuje Jacek Białobrzeski, radca prawny w kancelarii Causa, reprezentant powoda:[/i]

„Z punktu widzenia prawa, zasądzona kwota odszkodowania wyróżnia się na tle innych spraw o naruszenie dóbr osobistych. Istotnym elementem wskazanego orzeczenia jest nakazana przez sąd publikacja przeprosin także w tytułach innych niż te, w których dokonano naruszenia. Wyrok ten stanowi cenną wskazówkę dla innych poszkodowanych, którzy rozważają podjęcie postępowania zmierzającego do uzyskania ochrony. Konieczne jest przy tym odpowiednie przygotowanie argumentów i ich wyważenie w stosunku do żądanych środków naprawczych. Orzeczenie wydane w tej sprawie pokazuje także, że osoby, a także firmy maja realną szansę dochodzenia swoich roszczeń i uzyskania właściwej dla skali naruszenia ochrony prawnej ” [/ramka]

[ramka][b]Opinia[/b]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[i]Komentuje Maciej Chełmiński, prawnik reprezentujący wydawcę Pudelka i Lansika:[/i]

Sąd nakazał publikację oświadczenia jedynie w serwisach Pudelek oraz Lansik. Dopiero w przypadku gdy pozwany nie opublikuje oświadczenia w powyższych serwisach internetowych, powód będzie upoważniony do publikacji oświadczenia na koszt pozwanego w dzienniku i tygodniku (tzw. wykonanie zastępcze). Tym samym Sąd Okręgowy nie dopuścił do sytuacji, w której oświadczenie zostanie opublikowane jednocześnie w serwisach internetowych oraz dzienniku i tygodniku.

Wyrok nie zmienia więc sposobu postrzegania i stosowania mechanizmów ochrony dóbr osobistych. Wykonanie zastępcze zostało orzeczone na wniosek powoda, co jest standardowym elementem pozwów o ochronę dóbr osobistych. Wyrok ten nie stanowi przełomu w sprawach o ochronę dóbr osobistych i nie umożliwia osobom, których dobra zostały naruszone, zgłaszania innych roszczeń niż do tej pory. [/ramka]

[b]Czytaj więcej w serwisach:[/b]

- [link=http://www.rp.pl/temat/94652.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Dobra osobiste [/link]

- [link=http://www.rp.pl/temat/86357.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Internet, prawo komputerowe » Dane osobowe i dobra osobiste [/link]