Tak wynika z ostatniej uchwały poszerzonego składu Sądu Najwyższego z 18 maja 2011 r. (sygnatura akt: III PZP 1/11), która dotyczyła wniosku rzecznika praw obywatelskich.

Rzecznik zwrócił w nim uwagę na rozbieżność w orzecznictwie sądów powszechnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 13 lutego 2003 r. (sygn. IIIAPo 15/01) stwierdził, że rozporządzenie z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (DzU nr 15, poz. 64) nie utraciły mocy po nowelizacji Karty nauczyciela z 18 lutego 2000 r., (DzU nr 19, poz. 239).

Innego zdania był zaś Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w dwóch wyrokach: z 6 lutego 2004 r. (sygn. IIIAPo 1/03) i z 27 lipca 2006 r. (sygn. IIIAPa 38/06) stwierdził, że w wyniku utraty mocy obowiązującej przez rozporządzenie z 22 stycznia 1998 r., komisje dyscyplinarne nie miały umocowania do działania. Wszelkie nałożone przez nie kary są więc nieważne.

Zdaniem poznańskiego sądu art. 16 zawierający przepisy przejściowe nowelizacji Karty nauczyciela z 2000 r. nie pozostawia wątpliwości. Rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego straciło moc 6 października 2000 r.

Na wystąpienia rzecznika Ministerstwo Edukacji Narodowej konsekwentnie odpowiada, że rozporządzenie z 1998 r. pozostaje w mocy. Powołuje orzeczenie warszawskiego Sądu Apelacyjnego.

Dlatego rzecznik zdecydował się na wystąpienie w tej sprawie do Sądu Najwyższego, by rozstrzygnął te wątpliwości.

Sędziowie SN w uchwale z 18 maja 2011 r. (sygn. akt III PZP 1/11) uznali, że rozporządzenie nadal obowiązuje, tak jak wszystkie kary dyscyplinarne wydane przez ostatnie dziesięć lat (było ich około tysiąca).

SN zwrócił uwagę, że w myśl art. 16 ustawy nowelizującej Kartę w 2000 r. przewiduje utratę mocy przepisów wykonawczych do niej tylko pod warunkiem, że doszło do istotnej zmiany w ustanawiających je przepisach. Zmiany art. 85 Karty, który stanowi podstawę do wydania rozporządzenia z 1998 r., były wyłącznie kosmetyczne, bez znaczenia dla tej delegacji ustawowej.

Celowościowa wykładnia tego przepisu sprzeciwia się więc tezie, że minister edukacji powinien wydać nowe rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Przeczytaj także artykuły:

Czytaj więcej w serwisie:

» Sfera budżetowa » Nauczyciele » Nauczyciele samorządowi » Zwolnienia z pracy