Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 maja 2011 r. (sygn. II FSK 85/10)

uwzględnił skargę kasacyjną organu podatkowego dotyczącą kosztów uzyskania przychodów. W ocenie sądu kasacyjnego

wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na wykupienie udziału w celu jego umorzenia, czyli spłacenia wspólnika, nie mogą być kosztem uzyskania przychodu

. – Skoro kredyt został zaciągnięty w celu umorzenia udziału, to nie był on nakierowany na przychód spółki – podkreślił sędzia NSA Tomasz Zborzyński.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zaciągnięcie kredytu miało związek z podjęciem uchwały o wykupie, w celu umorzenia, udziałów należących do jednego ze wspólników za wynagrodzeniem, bez jednoczesnego obniżania kapitału zakładowego. Podatniczka przekonywała, że kredyt miał związek z jej działalnością i przychodami. Spłata wspólnika występującego ze spółki wiązała się bowiem z jednorazową dużą wypłatą środków.

To spowodowałoby czasową utratę płynności finansowej, która jest zasadniczym wyznacznikiem wiarygodności każdego przedsiębiorcy. Mniejsze zaufanie partnerów biznesowych nie ma charakteru abstrakcyjnego, bo przekłada się na ustalenie mniej korzystnych warunków płatności, konieczność ustanawiania dodatkowych (kosztownych) zabezpieczeń dla wykonania zobowiązań spółki. W ocenie wnioskodawcy, skoro kredyt miał wpływ na przychód, to wydatki na spłatę odsetek powinny być kosztem podatkowym.

Fiskus odpowiedział jednak, że umorzenie udziałów w spółce z o.o. nie ma związku z osiąganymi przez nią przychodami ani też z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Dlatego spółka nie ma prawa zaliczyć odsetek od spornego kredytu do kosztów uzyskania przychodów.

Sąd I instancji nie podzielił tego stanowiska. W jego ocenie kredyt został faktycznie wykorzystany na zapewnienie spółce płynności finansowej oraz sfinansowanie zaplanowanych wydatków. Sąd podkreślił, że prawidłowo zarządzana spółka jest wręcz zobowiązana do zapewnienia źródeł finansowania działalności w razie przeznaczenia zysku na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umarzanych udziałów. Prowadzenie działalności gospodarczej w dobie rozwiniętej gospodarki rynkowej musi prowadzić w sposób nieunikniony do korzystania z kredytów bankowych. Odsetki zaś od takiego kredytu będą zawsze kosztami zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

NSA nie zgodził się z taką tezą i przyznał rację fiskusowi. Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Czytaj również:

Kiedy odsetki zaliczyć do kosztów

Zobacz serwisy:

Co można wrzucić w koszty » Odsetki

PIT i CIT » Spółki » Umorzenie akcji i udziałów