Wniosek o rejestrację w Urzędzie Wspólnotowych Znaków Towarowych (OHIM) złożyła spółka Couture Tech Ltd zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (znany raj podatkowy). Reprezentuje ona interesy jednego z rosyjskich projektantów mody i zamierzała wykorzystywać godło ZSRR (kula ziemska z sierpem i młotem w otoczeniu kłosów zboża i czerwoną gwiazdą na górze) do oznaczania m.in. kolekcji ubrań.

OHIM odmówił rejestracji. Powołując się na regulacje prawne Węgier, Łotwy i Czech, doszedł do wniosku, że byłoby to postrzegane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami przez znaczną część odbiorców w krajach, które były w przeszłości poddane reżimowi radzieckiemu i gdzie godło ZSRR kojarzy się zdecydowanie negatywnie.

Couture Tech Ltd zaskarżyła tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przekonywała, że symbol co do zasady nie został wprost zakazany w żadnym z państw UE.

Trybunał zauważył, że podstawą odmowy rejestracji była sprzeczność z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami w odczuciu kręgu odbiorców (Sygnatura akt: T-232/10)

.

Podczas oceny tego należy zaś uwzględnić nie tylko okoliczności wspólne wszystkim państwom UE, ale także szczególne uwarunkowania każdego z państw członkowskich rozpatrywanych odrębnie. Tymczasem np. na Węgrzech sierp, młot i czerwona gwiazda pięcioramienna są uważane za symbole despotyzmu, a ich używanie jest sprzeczne z porządkiem publicznym.

Więcej w serwisie:

Dobra Firma

»

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Firma

»

Znaki, wzory, patenty

»

Znaki towarowe

»

Rejestracja w Unii Europejskiej