Narendra Modi: Ziemia, rodzina, przyszłość

Nasza era nie musi, a nawet nie może być erą wojny – o programie prezydencji w grupie G20 pisze premier Indii.

Publikacja: 06.12.2022 03:00

Narendra Modi: Ziemia, rodzina, przyszłość

Foto: AFP

W grudniu Indie rozpoczęły swoją prezydencję w grupie G20. Poprzednie 17 prezydencji G20 przyniosło znaczące rezultaty m.in. w zakresie zapewnienia stabilności makroekonomicznej, racjonalizacji opodatkowania międzynarodowego, zmniejszenia obciążenia państw zadłużonych. Skorzystamy z tych osiągnięć i będziemy się na nich dalej opierać.

Ponieważ jednak Indie przejmują tę ważną funkcję, zadaję sobie pytanie: czy G20 może pójść jeszcze dalej? Czy możemy wywołać zmianę sposobu myślenia z korzyścią dla całej ludzkości? Wierzę, że tak.

Harmonia żywiołów

Nasz sposób myślenia kształtują okoliczności. Przez całą historię ludzkość żyła w niedostatku. Walczyliśmy o ograniczone zasoby, ponieważ nasze przetrwanie zależało od odmawiania ich innym. Konfrontacja i rywalizacja – pomiędzy ideami, ideologiami i tożsamościami – stały się normą.

Niestety, wciąż tkwimy w pułapce sposobu myślenia w kategoriach gry o sumie zerowej. Widzimy to, gdy różne kraje walczą o terytorium lub zasoby. Widzimy to, gdy dostawy podstawowych towarów są wykorzystywane jako broń. Widzimy to, gdy niektórzy gromadzą szczepionki, podczas gdy miliardy ludzi pozostają bezradne. Niektórzy mogą twierdzić, że konfrontacja i chciwość są ludzką naturą. Nie zgadzam się. Gdyby ludzie byli z natury egoistami, to co tłumaczyłoby trwałą popularność tak wielu tradycji duchowych, które opowiadają się za fundamentalną jednością nas wszystkich?

W grudniu Indie rozpoczęły swoją prezydencję w grupie G20

Jedna z takich tradycji, popularna w Indiach, postrzega wszystkie żywe istoty, a nawet rzeczy nieożywione, jako składające się z tych samych pięciu podstawowych elementów – Pańćatattwa ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni. Harmonia między tymi elementami jest niezbędna dla fizycznego, społecznego i środowiskowego dobrostanu. Prezydencja Indii w grupie G20 będzie działać na rzecz promowania tego uniwersalnego poczucia jedności. Stąd nasz motyw przewodni: „Jedna Ziemia, jedna rodzina, jedna przyszłość”. To nie tylko slogan. Uwzględnia on ostatnie zmiany w sytuacji człowieka, których wspólnie nie umieliśmy docenić.

Dziś dysponujemy środkami pozwalającymi na produkcję wystarczającą do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi na świecie. Nie musimy walczyć o przetrwanie. Nasza era nie musi być erą wojny. W istocie, nie może nią być! Dziś największe wyzwania, przed którymi stoimy (zmiany klimatyczne, terroryzm, pandemia) można rozwiązać, nie walcząc ze sobą, ale tylko działając razem. Technologia daje nam też środki do rozwiązywania problemów na skalę globalną. Ogromne wirtualne światy, które dziś zamieszkujemy, dowodzą skalowalności technologii cyfrowych. Indie, gdzie mieszka jedna szósta ludzkości i gdzie panuje ogromna różnorodność języków, religii i wierzeń, są mikrokosmosem świata. Dzięki najstarszym tradycjom zbiorowego podejmowania decyzji Indie przyczyniają się do powstania fundamentalnego DNA demokracji. Jako matka demokracji, narodowy konsensus w Indiach jest wykuwany nie przez dyktat, ale przez łączenie milionów wolnych głosów w jedną harmonijną melodię.

Dziś Indie są najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką. Nasz skoncentrowany na obywatelu model zarządzania dba nawet o najbardziej zmarginalizowanych obywateli, jednocześnie pielęgnując twórczy geniusz naszej utalentowanej młodzieży. Staraliśmy się, aby rozwój kraju nie był ćwiczeniem w odgórnym zarządzaniu, ale kierowanym przez obywateli „ruchem ludowym”.

Wykorzystaliśmy technologię do stworzenia cyfrowych dóbr publicznych, które są otwarte, integracyjne i interoperacyjne. Przyniosły one rewolucyjny postęp w tak różnych dziedzinach, jak ochrona socjalna, integracja finansowa i płatności elektroniczne.

Aby uzdrowić planetę

Podczas naszej prezydencji w G20 przedstawimy indyjskie doświadczenia, wnioski i modele jako możliwe wzorce dla innych, zwłaszcza krajów rozwijających się. Nasze priorytety G20 będą kształtowane w porozumieniu nie tylko z partnerami z G20, ale też z naszymi współtowarzyszami podróży z globalnego Południa, których głos często pozostaje niewysłuchany. Nasze priorytety skupią się na uzdrowieniu naszej „jednej Ziemi”, stworzeniu harmonii w naszej „jednej rodzinie” i daniu nadziei na naszą „jedną przyszłość”.

Aby uzdrowić planetę, będziemy zachęcać do przyjaznego środowisku stylu życia opartego na indyjskiej tradycji zaufania wobec natury. Aby promować harmonię w rodzinie ludzkiej, będziemy dążyć do odpolitycznienia globalnych dostaw żywności, nawozów i produktów medycznych, tak aby napięcia geopolityczne nie prowadziły do kryzysów humanitarnych. Tak jak w naszych rodzinach, zawsze na pierwszym miejscu muszą być ci, których potrzeby są największe. Aby zaszczepić nadzieję w przyszłych pokoleniach, będziemy zachęcać do szczerej rozmowy między najpotężniejszymi krajami na temat ograniczania ryzyka związanego z bronią masowego rażenia i zwiększania globalnego bezpieczeństwa.

Indyjski program G20 będzie integracyjny, ambitny, zorientowany na działanie i zdecydowany. Połączmy siły, by uczynić indyjską prezydencję czasem uzdrowienia, harmonii i nadziei. Pracujmy wspólnie nad kształtem nowego paradygmatu – globalizacji skoncentrowanej na człowieku.

W grudniu Indie rozpoczęły swoją prezydencję w grupie G20. Poprzednie 17 prezydencji G20 przyniosło znaczące rezultaty m.in. w zakresie zapewnienia stabilności makroekonomicznej, racjonalizacji opodatkowania międzynarodowego, zmniejszenia obciążenia państw zadłużonych. Skorzystamy z tych osiągnięć i będziemy się na nich dalej opierać.

Ponieważ jednak Indie przejmują tę ważną funkcję, zadaję sobie pytanie: czy G20 może pójść jeszcze dalej? Czy możemy wywołać zmianę sposobu myślenia z korzyścią dla całej ludzkości? Wierzę, że tak.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Opinie polityczno - społeczne
Ryszard Bugaj: W sprawie aborcji referendum jest najlepszym rozwiązaniem
Opinie polityczno - społeczne
Czesław Bielecki: Polska ma nie lata, lecz miesiące, aby przygotować się do wojny
Opinie polityczno - społeczne
Roman Kuźniar: Siedem grzechów głównych PiS
Opinie polityczno - społeczne
Łukasz Warzecha: Jak Zielony Ład kasuje rolnictwo Unii Europejskiej
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Opinie polityczno - społeczne
Bogusław Chrabota: Protest rolników bije w Zielony Ład, nie w UE
Opinie polityczno - społeczne
Michał Kolanko: Dlaczego nikt w polityce nie może wprost lekceważyć rolniczych protestów