"Nieudolność czy też niechęć polskiego rządu do określenia polityki imigracyjnej oraz usprawnienia obowiązujących procedur sprawia, że rozszerza się szara strefa zatrudnienia, nie są odprowadzane należne składki ZUS i podatki" - napisali byli prezydenci RP.

Przypomnieli też, że "miarą sukcesu polskiej transformacji ostatnich 30 lat był dynamiczny wzrost gospodarczy. Utrzymanie tej tendencji powinno być priorytetem rządzących, ponieważ z owoców tego wzrostu korzystamy wszyscy. Tymczasem polskie społeczeństwo się starzeje. W perspektywie najbliższych dekad, jest to tendencja nieodwracalna".

Według Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego "utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego jest możliwe m.in. dzięki migrantom z Ukrainy, którzy wybrali Polskę jako miejsce pracy, a coraz częściej również życia".

Byli prezydenci przypominają też, że migranci pomagają także swoim rodzinom i gospodarce Ukrainy. Będą to czynić nadal po ewentualnym powrocie do siebie, korzystając z nabytej wiedzy i pozyskanego w Polsce kapitału, inwestując i zakładając własną działalność gospodarczą. Wzmacniając dobre polsko-ukraińskie relacje obywatelskie.

Dzięki ich ciężkiej pracy udaje się utrzymać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, a także ogranicza wzrostu cen żywności i usług. Migracja przysparza polskim firmom rąk do pracy w branżach, w których coraz trudniej o polskich pracowników. "Dla wielu polskich rodzin przybysze z Ukrainy stali się domownikami, którzy dzielą nasze troski i radości. Często są już częścią polskiego społeczeństwa" - podkreślają byli prezydenci.

"Apelujemy, by niezwłocznie podjąć działania na rzecz wypracowania długookresowej polskiej polityki imigracyjnej, we współpracy z ośrodkami eksperckimi oraz środowiskami samorządu gospodarczego i związków zawodowych. Apelujemy, by w jak najkrótszym czasie wprowadzić przejrzyste procedury administracyjne, które obywatelom Ukrainy, zainteresowanym podjęciem pracy w Polsce oraz ich pracodawcom zapewnią osobistą i biznesową stabilizację" - napisali byli prezydenci RP w specjalnym apelu.