Simona Nováková, która dotychczas kierowała działem finansowym Kofola Holding będzie odpowiadała za oddział księgowości, raportowania finansowego, gospodarki pieniężnej i podatków. Przyczyną zmian na stanowisku jest poszerzenie działu finansowego czesko — polskiej firmy i zwiększeniem jego specjalizacji — podała spółka w komunikacie.

To już kolejna zmiana na kluczowym stanowisku w Kofoli w ostatnich tygodniach. Pod koniec października na prezesa Hoopa, spółki zależnej Kofoli został wybrany Krzysztof Grudziński, wcześniej szef V&S Luksusowa. Jego poprzednikiem był Vassilen Tzanov. Po jego odejściu zmienił się także zarząd Hoopa.