Kwestia zmian w dostępie do pigułki "dzień po" zdominowała czwartkowe głosowania. Nowela zakłada, że na receptę będą wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne. Oznacza to, że na receptę będą także pigułki ellaOne (tzw. pigułki "dzień po"), które od 2015 r. osoby powyżej 15. roku życia mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza.

Zachowaniem obecnych rozwiązań w zakresie dostępu do antykoncepcji awaryjnej domaga się organizacja "Kobiety na Falach". W związku z wprowadzonym ograniczeniem dostępu do antykoncepcji awaryjnej, zapewniają one wszystkim kobietom bezpłatne recepty, wystawiane przez lekarza europejskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami apteki w każdym kraju europejskim mają obowiązek realizować takie recepty - czytamy na stronie organizacji. By otrzymać receptę trzeb wypełnić w internecie konsultację. 

"Ograniczając dostęp do tych leków, Polska narusza podstawowe przepisy ustanowione przez Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, w tym dostępność i dostęp do szerokiego zakresu metod antykoncepcyjnych, w tym antykoncepcji awaryjnej. Komisja ONZ ds. Informacji o prawach gospodarczych, społecznych i kulturalnych uznaje, że brak dostępności towarów i usług z powodów politycznych lub praktyk opartych na ideologii, takich jak odmowa świadczenia usług opartych na sumieniu, nie może stanowić przeszkody w dostępie do usług" - czytamy na stronie womenonwaves.org.

Więcej informacji