Ok. 1,1 mld ludzi na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody, a łącznie 2,7 mld odczuwa niedobór wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku. Według szacunków ONZ dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej w ciągu najbliższej dekady może spaść aż o 40 proc.  Do 2050 roku ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem. Zaradzić może temu innowacyjny polski  startup Nanoseen, który stworzył rewolucyjną technologię odsalania i filtracji wody.

Prace zapoczątkował Bartosz Kruszka, który interesował się wykorzystaniem nanomateriałów do odsalania wody. Po kilku latach pracy powstał startup Nanoseen, w którym udało się wytworzyć nanomembrany z mieszanych matryc powstałych z połączenia wielu rodzajów nanomateriałów wymieszanych w różnym stopniu wagowym, dzięki czemu udało się wytworzyć pory przepuszczające filtrowaną ciecz mające wielkość – przy najmniejszych porach sięgającą od 0.1 do 0.8 nm.

Ostateczne rozwiązanie ma kształt tuby, w której stosuje się kaskadowe ułożenie od 2 do 20 sztuk tych innowacyjnych nanomembran, przez co całość jest w stanie oczyścić wodę z jakichkolwiek zanieczyszczeń wyłapując kolejno od największych do najmniejszych cząstek, odsolić ją i wyłapać wszelkie jony takie jak np. Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, HSO4-, SO42-,  HCO3-, CO32-, Pb2+, Cd2+, Hg2+, Zn2+ i Cu2+.

Dodatkowym atutem jest możliwość ich uwalniania i wykorzystywania do innych procesów np. recyklingu litu wykorzystywanego do produkcji baterii litowo-jonowych. Technologia jest przyjazna dla środowiska, nie emituje CO2 – Same nanomembrany są również skalowalne, całkowicie biodegradowalne gdyż wykonane są z materiałów pochodzenia naturalnego (związki węgla).

Obecne zasoby spółki Nanoseen umożliwiają produkcję kilkunastu nanomembran NanoseenX w ciągu tygodnia. Koszt wyprodukowania każdej nanomembrany to około 0,5 dol. za średnicę 60 cm i 0,08 USD za średnicę 12 cm, dzięki czemu technologia pozwala na najtańsze uzyskanie wody z procesu odsalania i oczyszczania wody. Koszt pozyskania takiej wody wynosi 0,0001 dol./litr.

Obecnie produkt ten zaprojektowany jest pod filtrację wody z Bałtyku, gdzie zasolenie nie jest zbyt wysokie, ale twórcy obecnie przebudowują NanoseenX pod względem kształtu i funkcjonalności, zapewniając, że będzie bardziej stabilny i profesjonalny jak również w przyszłości dostosują go do większej ilości rodzajów wód, różnego jej zanieczyszczenia i zasolenia.

Na szczególne uznanie zasługuje to, że ich rozwiązanie nie wymaga wkładu żadnej dodatkowej energii, a urządzenie jest w pełni ekologiczne i całkowicie biodegradowalne.