Udostępnia ponad 183 tys. publikacji. Dorównała  liderowi – Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Tworzona jest jednak przez jedną instytucję, a w skład Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej wchodzi ponad 20 instytucji.  W 2013 r. JBC planuje wykonanie ok. 1 mln skanów.