Rzecznik Finansowy zaktualizował „Mapę klauzul", czyli zestawienie postanowień niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów walutowych. To efekt kolejnych zgłoszeń od kredytobiorców.

Eksperci Rzecznika zweryfikowali tym razem umowy Getin Noble Bank z 2008 r. oraz PKO BP S.A. Własny Kąt z 2008 r. W obu wypadkach zidentyfikowali niedozwolone klauzule. W zależności od ich rodzaju, możliwe jest skierowanie przez klientów dwóch typów roszczeń: unieważnienia umowy lub zwrotu rat nadpłaconych w wyniku ich stosowania.

– Osoby, które do tej pory nie podjęły żadnych działań w związku z posiadaną umową zachęcam do przejrzenia „Mapy klauzul". Jeśli nie znajdą „swojej" umowy w tym zestawieniu, mogą ją nam przysłać. Przenalizujemy ją i zaktualizujemy nasze zestawienie – deklaruje dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Przypomina jednak, że eksperci Rzecznika Finansowego mogą podejmować działania tylko na rzecz tych osób, które wysłały reklamację do banku i otrzymały negatywną odpowiedź lub nie otrzymały jej w ogóle.

– To oznacza, że jeśli ktoś zgłosi się do nas z umową, której nie ma w „Mapie klauzul" to w uzasadnionych przypadkach dołączymy ją do zestawienia. Nie możemy jednak podjąć np. postępowania interwencyjnego czy polubownego w danej sprawie. Zgodnie z przepisami warunkiem ich rozpoczęcia jest odrzucenie przez instytucję finansową reklamacji złożonej przez klienta – wyjaśnia Mariusz Golecki.

Umowy z bankami poddawane są analizie także wówczas, gdy klient banku zdecydował się na proces sądowy i wnioskuje do Rzecznika Finansowego o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie.

Mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów "walutowych" można przejrzeć na stronie Rzecznika Finansowego.