[b]ANR twierdzi, że powodem opóźnień w wypłatach rekompensat dla zabużan nie jest brak środków.[/b] Nie pochodzą też one ze sprzedaży nieruchomości, do których zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli. Agencja w 100 procentach wywiązuje się z zadań nałożonych tzw. ustawą zabużańską i w żadnym wypadku nie sprzedaje nieruchomości, do których zostały zgłoszone roszczenia. Takie nieruchomości odpłatnie wydzierżawia, czekając na ustawę reprywatyzacyjną – wyjaśnia Grażyna Kapelko, rzeczniczka prasowa ANR. Ocenia się po liczbie około 3 tys. wniosków, że w skali całego kraju jest ich ok. 500 tys. ha w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Agencja od dawna wpłaca środki na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego, sukcesywnie wypłacane zabużanom. Prawa zabużan realizowane są w dwóch formach: nabycia nieruchomości na organizowanych przez agencję przetargach oraz świadczenia pieniężnego, wypłacanego z Funduszu Rekompensacyjnego. W wyniku wygranych (od początku 2004 r. do 31 marca 2008 r.) 1685 przetargów przez osoby z uprawnieniami zabużańskimi agencja przekazała im na własność nieruchomości o powierzchni 5127,8 ha za łączną cenę 72,2 mln zł. Z kwoty tej 68,9 mln zostało zapłaconych uprawnieniami zabużańskimi.

Do końca czerwca ANR wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego 1073,5 mln zł. Z tego w 2006 r. – 452,7 mln zł, za 2007 r. – 580,8 mln zł, i zaliczkę za I kwartał 2008 r. – 40,0 mln zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa wyjaśnia natomiast, iż nie jest prawdziwe twierdzenie, że pieniądze na zaspokojenie roszczeń pochodzą ze sprzedaży i wydzierżawiania majątków rolnych, do których są roszczenia reprywatyzacyjne. [b]Podstawowym źródłem przychodu Funduszu Rekompensacyjnego są wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi, realizowanej w trybie przetargowym.[/b] Istnieje także możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa w razie niedoboru środków finansowych. Stan środków Funduszu Rekompensacyjnego na 7 lipca 2008 r. wynosi ok. 900 mln zł. Po analizie przychodów i wydatków Funduszu Rekompensacyjnego w związku z rozpoczęciem prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r. MSP oceniło, że nie będzie konieczności zaciągania pożyczki z budżetu państwa na uzupełnienie środków na wypłaty rekompensat w 2009 r.

[b]Powodem opóźnień w wypłacie świadczeń jest fakt, że uprawnienia zabużańskie są rejestrowane w urzędach wojewódzkich w formie elektronicznej i przekazywane do rejestru centralnego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Ale nie jest to rejestrowane w jednolitym systemie, co powoduje ograniczenia w zakresie przetwarzania danych osób uprawnionych skutkujące mniejszą od oczekiwanej liczbą wypłacanych rekompensat.[/b]

MSP prowadzi prace nad wykonaniem i wprowadzeniem jednolitego systemu informatycznego rejestrów, obejmującego rejestr centralny i rejestry wojewódzkie. Uruchomienie go pozwoli na szybkie przekazywanie danych z rejestrów wojewódzkich, a tym samym na bieżącą realizację wypłat oraz zlikwidowanie kolejki osób oczekujących.

[b]Jednolity system informatyczny rejestrów powinien zacząć funkcjonować do końca 2008 r., a bieżąca obsługa rekompensat będzie możliwa najprawdopodobniej w II kwartale 2009 r.[/b]