O sytuacji na rynku mieszkań mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Eurostat podał niedawno, jaka część Polaków w 2019 r. posiadała lokum na własność. Postanowiliśmy przyjrzeć się zmianom tego wskaźnika w ostatnich kilkunastu latach.

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) regularnie bada udział osób posiadających różne tytuły prawne do mieszkania (własność, najem wolnorynkowy, najem preferencyjny). Takie analizy dotyczą również Polski. Eurostat podaje udział osób zasiedlających mieszkanie (dom lub lokal) na podstawie danego tytułu prawnego. Warto pamiętać, że do badanej grupy oprócz właściciela mieszkania zaliczają się np. jego dzieci. Jeżeli chodzi o odsetek Polaków zamieszkujących własnościowe lokum (dom lub lokal mieszkalny), to ten wskaźnik przez lata zmieniał się następująco:

2007 r. - 62,5 proc. Polaków zasiedlających własnościowy dom lub lokal (w tym 2,9 proc. zajmujących lokum obciążone kredytem na jego zakup lub budowę)

2008 r. - 66,0 proc. (4,4 proc.)

2009 r. - 68,7 proc. (5,7 proc.)

2010 r. - 81,3 proc. (6,8 proc.)

2011 r. - 82,1 proc. (8,4 proc.)

2012 r. - 82,4 proc. (9,6 proc.)

2013 r. - 83,8 proc. (10,2 proc.)

2014 r. - 83,5 proc. (10,8 proc.)

2015 r. - 83,7 proc. (10,9 proc.)

2016 r. - 83,4 proc. (11,6 proc.)

2017 r. - 84,2 proc. (11,1 proc.)

2018 r. - 84,0 proc. (11,3 proc.)

2019 r. - 84,2 proc. (12,2 proc.)

Dane wskazują, że udział Polaków zasiedlających własny dom lub lokal w ciągu zaledwie 12 lat zwiększył się o ponad 20 proc. W 2019 r. odnotowano wzrost tego wskaźnika, który skompensował spadek widoczny rok wcześniej. W większym stopniu zwiększył się odsetek użytkowników mieszkań (lokali i domów) z kredytem na ich budowę lub zakup. Dane Eurostatu dobrze pokazują skalę ekspansji kredytowej banków na rynku hipotecznym przez ostatnie 12 lat.

Ciekawie prezentuje się także udział naszych rodaków, którzy zasiedlają lokum własnościowe bez kredytu mieszkaniowego. Wspomniany odsetek przez ostatnie lata zmieniał się następująco:

2007 r. - 59,7 proc.

2008 r. - 61,6 proc.

2009 r. - 63,0 proc.

2010 r. - 74,5 proc.

2011 r. - 73,7 proc.

2012 r. - 72,8 proc.

2013 r. - 73,6 proc.

2014 r. - 72,7 proc.

2015 r. - 72,8 proc.

2016 r. - 71,8 proc.

2017 r. - 73,1 proc.

2018 r. - 72,7 proc. 2019 r. - 72,0 proc.

Szybki wzrost analizowanego wskaźnika w latach 2008 - 2010 wynikał głównie z masowego wykupu mieszkań spółdzielczych. Później analizowana wartość ustabilizowała się już na poziomie wynoszącym 72 – 73 proc.