• Założyliśmy, że rodzina kredytobiorców składa się z rodziców w wieku 35 – 36 lat i dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Posiada 40 proc. wkładu własnego i stara się o kredyt w wysokości 300 tys. zł na 30 lat, który będzie spłacać w ratach równych. Stałe dodatkowe obciążenia to czynsz — 600 zł miesięcznie oraz koszt utrzymania samochodu — 500 zł miesięcznie. Okres kredytowania wynosi 25 lat.

• W  ubiegłym miesiącu kurs WIBOR wahał się od 2,70 do 2,71 pkt proc. Średnia stawka wyniosła 2,70 pkt proc.

• W styczniu niektóre banki poniosły oprocentowanie kredytów. Podwyżki były symboliczne i wahały się od 0,1 do 0,4 pkt proc., Wynikały ze wzrostu stawek WIBOR.

• RPR  nie zmieniła podstawowych stop procentowych.

• W styczniu cztery banki podniosły wymagany minimalny dochód do uzyskania powyższego kredytu w PLN.  Były to Bank Pocztowy, BOŚ Bank, Getin Noble Bank i BNP Paribas Bank. Wzrosty wynosiły odpowiednio 7,2 proc., 1,2 proc., 0,7 proc. i 0,3 proc. w porównaniu do grudnia ubiegłego roku.

•  Osiem banków obniżyło wymagany próg dochodowy. W grudniu ING Bank Śląski wymagał, by kredytobiorca zarabiał minimum 4 073 zł, w styczniu było to 3 916 zł, Nordea Bank obniżył próg z 6154 do 4 988 zł. Obniżki w Banku BGŻ, CitiBanku, Credit Agricole i SGB Banku wyniosły ponad 2 proc.

• Dochód netto czteroosobowej rodziny Kowalskich, która chce uzyskać kredyt w banku w wysokości 300 tys. zł, powinien wynosić minimum 3800 zł przy kredycie w PLN i 5 700 zł przy kredycie w EUR.

• Najniższe dochody w przypadku kredytu w PLN, rodzina powinna wykazać w  Alior Banku — 3 800 zł, najwyższe w Deutsche Banku — 6 000 zł.

• Analizując kredyt w EURO, najmniejsze zarobki zaakceptuje Getin Noble Bank — 5 700 zł, największych zażąda Alior Bank (gdzie kredyt oferowany jest tylko osobom zarabiającym w EURO lub korzystającym z produktu Private Banking) oraz BZ WBK — 15 000 zł.

• Średnio do uzyskania kredytu w PLN rodzinna powinna wykazać prawie 4,5 tys. zł dochodów, a przy kredycie w EUR - ponad 10 tys. zł. Jest to także bezpieczna kwota dla budżetu rodziny. Po odliczeniu uwzględnionych stałych dochodów oraz raty kredytu rodzinie pozostanie ponad 2 tys. zł. W przypadku niższych dochodów rodzina może mieć problemy ze spłatą zobowiązań.

Wskaźniki i kursy ważne dla kredytobiorców


Jak je interpretować

• Do ustalenia oprocentowania banki przyjmują przeważnie 1-,3- lub 6-miesięczne stawki depozytów międzybankowych.
• Pod koniec stycznia stawka 3-miesięcznego WIBOR wynosiła 2,71 pkt.
• W ubiegłym miesiącu kurs WIBOR wahał się od 2,70 do 2,71 pkt. proc. Średnia stawka wyniosła 2,70 pkt proc., o 0,03 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.
• W analogicznym okresie 2013 roku stawka WIBOR wynosiła 4,03 pkt proc.i była o 1,33 pkt proc. wyższa niż obecnie.   
• RPP  nie zmieniła podstawowych stop procentowych.
• Stawka 3-miesięcznego LIBOR dla franka szwajcarskiego wynosiła 0,02 pkt proc. Od lutego utrzymuje się na niezmienionym poziomie.
• W ubiegłym miesiącu kurs euro wahał się od 4,15 do  4,24 zł. Średnio wynosił 4,18 zł i był o 4 gr niższy niż w analogicznym okresie 2013 roku.
• Kurs franka szwajcarskiego wahał się od 3,36 do 3,47 zł, w grudniu wynosił średnio 3,39 zł.  Był o 3 gr niższy niż w styczniu ubiegłego roku.