Firmowy blok bez wyższej daniny

Spółka, która w ramach działalności nabyła budynek wielorodzinny i znajdujące się w nim mieszkania przeznacza na wynajem długoterminowy na cele mieszkalne, ma prawo do niższej stawki podatku od nieruchomości.

Publikacja: 07.03.2024 21:02

To fiskus musi wykazać, że ma miejsce „coś więcej” niż tylko związek budynku mieszkalnego z prowadzo

To fiskus musi wykazać, że ma miejsce „coś więcej” niż tylko związek budynku mieszkalnego z prowadzoną działalnością

Foto: adobestock

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uwzględnił skargę spółki, która nie zgadzała się ze stawką podatku od nieruchomości narzuconą przez miasto.

Spór w sprawie dotyczył mieszkań na wynajem. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się wynajmem mieszkań. W związku z prowadzoną działalnością nabyła budynek wielorodzinny, w którym znajdują się lokale przeznaczone na wynajem długoterminowy na cele mieszkalne. Minimalny okres najmu to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. W przeważającej większości umowy są zawierane z osobami fizycznymi, natomiast w paru przypadkach zdarzyły się również umowy, które zostały zawarte z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Niemniej spółka podkreśliła, że w każdej umowie jest zastrzeżenie, iż wynajmowany lokal może być wykorzystywany przez najemcę wyłącznie na cele mieszkaniowe. Każdy jest wykończony oraz wyposażony w sposób właściwy dla lokali mieszkalnych, m.in. ma wyposażoną łazienkę i kuchnię. Firma zapewnia, że mieszkania nie są wykorzystywane do krótkotrwałego zakwaterowania, np. jako apartamenty na dni, aparthotel itp. I dlatego uważała, że ma prawo do stosowania stawki właściwej dla budynków lub ich części mieszkalnych.

Fiskus na to zgody nie dał. Jego zdaniem skoro opisane we wniosku lokale mieszkalne są wykorzystywane przez spółkę do działalności gospodarczej, to powinny podlegać opodatkowaniu według najwyższej stawki dla nieruchomości zajętych na jej prowadzenie. Zwłaszcza że podatniczka wydatki z nimi związane zalicza do swoich kosztów uzyskania przychodu.

Spółka poszła do sądu i wygrała. Odwołując się do najnowszego orzecznictwa, warszawski WSA przypomniał, że dla zastosowania w odniesieniu do budynków mieszkalnych lub ich części najwyższej stawki opodatkowania przesądzające i wyłączne znaczenie będzie miała okoliczność faktyczna ich „zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej”. Tymczasem za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane na cele mieszkalne.

Przy czym, jak podkreślił sąd, cele mieszkalne to trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu i to nawet, gdy ich oddanie przez podatnika do korzystania osobom trzecim dla realizacji tej funkcji nastąpiło w ramach jego działalności, np. komercyjnego najmu.

Dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku istotne jest to, by w budynku czy lokalu mieszkalnym realizowany był cel polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w takim rozumieniu. Bez znaczenia zaś pozostaje to, czy funkcja mieszkaniowa realizowana jest przez podatnika, czy jego najemcę.

Zdaniem sądu przeciwny pogląd byłby trudny do zaakceptowania m.in. ze względów społecznych. Ostatecznie bowiem ciężar podatku w przypadku wynajmowania mieszkań osobom fizycznym, które realizują w nich swoje potrzeby mieszkaniowe, przenoszony jest przez przedsiębiorcę na lokatorów.

Sąd nie kwestionował, że sporne lokale mieszkalne mają ścisły związek z działalnością skarżącej. W szczególności stanowią odrębne środki trwałe, a uzyskiwanie dochodów z najmu stanowi cel jej działalności jako przedsiębiorcy. Jednak w przypadku budynków mieszkalnych i ich części regułą jest opodatkowanie stawką najniższą. Wszystkie okoliczności faktyczne wykazują zaś jedynie związek spornych lokali z działalnością gospodarczą, a nie faktyczne zajęcie na jej prowadzenie. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: III SA/Wa 1346/23

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uwzględnił skargę spółki, która nie zgadzała się ze stawką podatku od nieruchomości narzuconą przez miasto.

Spór w sprawie dotyczył mieszkań na wynajem. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się wynajmem mieszkań. W związku z prowadzoną działalnością nabyła budynek wielorodzinny, w którym znajdują się lokale przeznaczone na wynajem długoterminowy na cele mieszkalne. Minimalny okres najmu to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. W przeważającej większości umowy są zawierane z osobami fizycznymi, natomiast w paru przypadkach zdarzyły się również umowy, które zostały zawarte z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Spór sprzedawcy z nabywcą działki nie zablokuje inwestycji
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Akademik prowadzony przez firmę z wyższą stawką
Nieruchomości
Nie jest łatwo podważyć operat
Nieruchomości mieszkaniowe
Przyszłe, hipotetyczne plany sąsiada nie zablokują budowy
Nieruchomości
Sąd: Odzyskaną nieruchomość warszawską można odebrać nawet po wielu latach