Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ma już podpis ministra rozwoju i technologii. Nowelizacja miała pierwotnie wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) apelował, aby ten termin wydłużyć chociaż do 1 kwietnia, tak aby rynek miał szansę dostosować się do nowych regulacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelą to zwiększenie odległości budynków od granicy sąsiedniej działki. Minimalna odległość budynku wielorodzinnego powyżej czterech kondygnacji nadziemnych od granicy działki ma wynieść co najmniej 5 metrów. Balkony na jednej płycie będą musiały być w pełni od siebie oddzielone grubą przegrodą. Minimalna wielkość lokalu użytkowego to 25 mkw. Nowela mówi też o rozszerzeniu obowiązku urządzenia placu zabaw, także dla pojedynczych budynków.

Czytaj więcej

Będzie bat na patodeweloperów. Wiemy też, kto za niego zapłaci