NBP zajrzał deweloperom do kieszeni

14-28 proc. wynosiła marża brutto ze sprzedaży mieszkań deweloperskich w największych miastach pod koniec 2022 r.

Publikacja: 18.09.2023 12:06

NBP zajrzał deweloperom do kieszeni

Foto: materiały prasowe

- Szacowany udział zysku deweloperskiego w cenie netto nowych mieszkań w sześciu największych miastach w Polsce utrzymał się na wysokim średnim poziomie ok. 22 proc. Oznacza to, że firmom deweloperskim udawało się w znaczącym stopniu przerzucić na nabywców rosnące koszty budowy mieszkań oraz marże zysku, przy jednak istotnym ograniczeniu produkcji  – czytamy w „Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.” autorstwa Departamentu Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego.

Deweloperskie marże

W IV kwartale 2022 r., ze względu na wzrost kosztów produkcji mieszkań, szacowany zysk deweloperski w największych miastach nieco spadł względem szacowanego w IV kwartale 2021 r. i wahał się między miastami w przedziale 14-28 proc. – czytamy w raporcie.

Zysk deweloperski NBP definiuje jako szacowaną wielkość zysku w procesie budowania mieszkań, nieuwzględniającą kosztów m.in. ogólnego zarządu oraz ogólnych kosztów finansowych dewelopera.

Na naszych łamach co kwartał monitorujemy wyniki spółek z rynku kapitałowego. W 2022 r. średnia marża brutto ze sprzedaży (przychody minus koszty realizacji) wyniosła 31 proc. przy widełkach 26,5-36,9 proc., a rentowność netto (po kosztach działalności firmy, finansowania, CIT) wyniosła średnio 16,7 proc. przy widełkach 10,4-23,4 proc.

W I kwartale br. rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 32 proc., a netto 11,6 proc.

Według ankiety przeprowadzonej w listopadzie i grudniu ub.r., 62 proc. deweloperów informowało o spadku rentowności w 2022 r., 21 proc. uzyskało porównywalne marże, a 16 proc. lepsze – ta ostatnia grupa to głównie firmy inwestujące w dobrych lokalizacjach, przede wszystkim w Warszawie i Gdańsku.

Dla 58 proc. respondentów marże były dodatnie, ale niesatysfakcjonujące. 10 proc. poniosło straty – to głównie małe firmy o niewielkim potencjale produkcyjnym.

Ponad 100 mieszkań naraz

Z ankiety wspomnianej w raporcie NBP wynika, że na koniec 2022 r. deweloperzy oszacowali, że 93 proc. klienteli stanowiły osoby fizyczne z Polski, 5 proc. cudzoziemcy, 1 proc. fundusze inwestycyjne i 1 proc. przedsiębiorstwa i inne podmioty.

30 proc. osób fizycznych nabywało mieszkania na własne potrzeby, a 70 proc. w celach inwestycyjnych.

86 proc. nabywców indywidualnych kupiło jedno lokum, 13 proc. zakwalifikowano do bardzo obszernego przedziału 2-99 lokali, a 1 proc. stanowili nabywcy ponad 100 mieszkań.

- Szacowany udział zysku deweloperskiego w cenie netto nowych mieszkań w sześciu największych miastach w Polsce utrzymał się na wysokim średnim poziomie ok. 22 proc. Oznacza to, że firmom deweloperskim udawało się w znaczącym stopniu przerzucić na nabywców rosnące koszty budowy mieszkań oraz marże zysku, przy jednak istotnym ograniczeniu produkcji  – czytamy w „Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.” autorstwa Departamentu Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Nieruchomości mieszkaniowe
Deweloperzy dostali skrzydeł po decyzji RPP. Zarobią na wzroście cen mieszkań
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Nieruchomości
Rządowy kredyt 2% nakręca ceny mieszkań do rekordowych poziomów
Nieruchomości
Roszady w zarządzie Grupy Dom Development
Nieruchomości
Domy jednorodzinne są w centrum zainteresowania nabywców
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Nieruchomości
Sprzedaż mieszkań w lipcu mocno rozgrzana
Nieruchomości mieszkaniowe
Develia uruchamia platformę PRS Flatte