Budowa przydomowych schronów będzie łatwiejsza

Od miesięcy nic się nie dzieje z przepisami mającymi określić warunki techniczne dotyczące zasad wznoszenia przydomowych schronów.

Publikacja: 29.08.2023 02:00

Budowa przydomowych schronów będzie łatwiejsza

Foto: Adobe Stock

Po nowelizacji prawa budowlanego przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 mkw. będzie można budować jedynie na zgłoszenie. Projekt zakładający te zmiany trafił do Senatu.

Od maja w miejscu tkwi natomiast praca nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, która ma określić procedury działania w przypadku klęski żywiołowej lub wojny, a od kwietnia nie postępują prace nad rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, które muszą spełniać schrony, aby zapewnić ochronę m.in. przed odłamkami bomb czy promieniowaniem. Rozporządzenie zgodnie z zapisami projektu miało wejść w życie 1 lipca. Dziś brak przepisów odnoszących się wprost do wymogów technicznych i zasad użytkowania obiektów ochronnych, także tych przy domach jednorodzinnych.

Czytaj więcej

Obywatel ma sobie sam wybudować schron, państwo postawi go dla rządzących

– Kierunek rozporządzenia jest jak najbardziej właściwy – mówi dr hab. inż. Jacek Szer, profesor Politechniki Łódzkiej, przewodniczący Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej oraz przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa. Podkreśla jednak, że należy przemyśleć jeszcze pewne rozwiązania, w tym m.in. brak uszczegółowienia niektórych zapisów w projekcie. Dla przykładu, w § 8 jest zapis o warunku zachowania „założonej wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”, jednak w rozporządzeniu brak doprecyzowania tego zapisu.

Według dr. hab. inż. Jacka Szera warte dyskusji są też – wydające się za wąskie – szerokości przejść ewakuacyjnych w obiektach zbiorowej ochrony (80 cm) czy szerokości łóżek w pomieszczeniach do spania (od 60 cm do 70 cm).

Jego zdaniem warto wprowadzić obowiązek zamontowania w schronach zasilania awaryjnego, które jest obecnie w większości obiektów o specjalnym znaczeniu oraz o szerszym opisaniu wymagań dotyczących instalacji wentylacji-oczyszczania powietrza.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich uważa, że przepisy w projekcie rozporządzenia dotyczą w przeważającej części warunków technicznych, które z kolei odpowiadają wymogom zgodnym z prawami fizyki, jak niezbędna grubość ścian czy głębokość, na jakiej mają znajdować się w ziemi schrony, aby ochronić przebywające we wnętrzu osoby.

Z racji, że w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia i stanu pełnej gotowości obronnej państwa do ochrony ludności mają służyć m.in. pralnie, szatnie, świetlice, obiekty sportowe, podziemne garaże czy magazyny do prowadzenia działalności gospodarczej, budynki te będą musiały spełniać określone w rozporządzeniu wymogi.

Marek Wójcik, pełnomocnik do spraw legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich przewiduje, że wskutek wprowadzonych wymogów nastąpi gigantyczny wzrost kosztów realizacji budynków użyteczności publicznej, a kolejne koszty, które trzeba będzie ponieść, związane będą z utrzymaniem tych budynków. Co zasługuje na uwagę – do budowy schronów nie planuje się korzystać ze środków Unii Europejskiej.

Ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich Grzegorz Lang jako reprezentujący przedsiębiorców, którzy mają współfinansować budowę schronów lub udostępniać swe magazyny, za niepokojące uznaje to, że projekt przewiduje nowe wymagania techniczne dla tzw. ukryć doraźnych w nowo wznoszonych budynkach, czyli np. dla garaży podziemnych czy budynków biurowych, bez wprowadzenia przepisów przejściowych. – W efekcie wielu inwestorów może nie dostać pozwolenia na budowę, a chcąc wprowadzić nowe wymogi, mogą się pojawić opóźnienia w inwestycjach. Wzrosnąć mogą także koszty, m.in. wskutek wymaganego przeprojektowania budynków. Koszt wzrostu poniosą inwestorzy, a i kupujący, np. mieszkania – uważa Grzegorz Lang.

Po nowelizacji prawa budowlanego przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 mkw. będzie można budować jedynie na zgłoszenie. Projekt zakładający te zmiany trafił do Senatu.

Od maja w miejscu tkwi natomiast praca nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, która ma określić procedury działania w przypadku klęski żywiołowej lub wojny, a od kwietnia nie postępują prace nad rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, które muszą spełniać schrony, aby zapewnić ochronę m.in. przed odłamkami bomb czy promieniowaniem. Rozporządzenie zgodnie z zapisami projektu miało wejść w życie 1 lipca. Dziś brak przepisów odnoszących się wprost do wymogów technicznych i zasad użytkowania obiektów ochronnych, także tych przy domach jednorodzinnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności