A procedura uzyskiwania sądowego odszkodowania ma być sprawniejsza i nie spowalniać wywłaszczenia, a więc też inwestycji.

Zmiany te zawiera rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz szeregu innych ustaw w tym o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, której pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie.

Czytaj więcej

Rewolucja w odszkodowaniach za wywłaszczenie nieruchomości

Obowiązujący w Polsce od ćwierć wieku system odszkodowań za wywłaszczenia oparty o tzw. zasadę korzyści, odrywającą je od wartości rynkowej nieruchomości, zastąpić ma właśnie odszkodowanie odpowiadające wartości rynkowej nieruchomości, w stanie jakim została wywłaszczona. Będą też dodatkowe zryczałtowane wypłaty (bonusu) za koszty np. z nabyciem nowej nieruchomości, przeprowadzki, czynności prawnych itp. Brak takiej rekompensaty obecnie obciąża niesłusznie wywłaszczonego. Koszty te są wyższe w przypadku nieruchomości zagospodarowanych, w związku z tym proponuje się w tym zakresie odpowiednie podwyższenie bonusu pieniężnego – do 20 proc. Dotyczy to zwłaszcza lokalu będącego ego odrębny przedmiot własności oraz części składowych gruntu.

Ustawa mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia, ale niektóre przepisy wyłącznie korzystne dla obywateli, nawet szybciej.