To o 79 proc. więcej, licząc rok do roku i o 120 proc. więcej w porównaniu ze średnią pięcioletnią. – Tak duża aktywność wynikała m.in. z fuzji i przejęć o znacznej skali – piszą analitycy Savillsa. – W Polsce wartość transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości w sektorze mieszkań na wynajem instytucjonalny była w 2021 r. rekordowa. Wyniosła niemal 725 mln euro.

Za ok. 40 proc. inwestycji odpowiadały transakcje przejęcia Deutsche Wohnen przez firmę Vonovia i nabycia przez Heimstaden należącego do spółki Akelius portfela nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech, Szwecji i Danii. - Udział sektora mieszkań na wynajem instytucjonalny w całkowitych obrotach sięgnął 54 proc. w Danii, 46 proc. w Niemczech, 39 proc. w Irlandii, 35 proc. w Szwecji i 32 proc. w Finlandii – podaje Savills. -  Na wszystkich tych rynkach wartość transakcji inwestycyjnych w tym sektorze była wyższa od odnotowanej w sektorze nieruchomości biurowych.

W 2021 r. średnie stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości z mieszkaniami na wynajem instytucjonalny w Europie Zachodniej uległy kompresji o 7 punktów bazowych rok do roku i utrzymują się na rekordowo niskim poziomie 3,05 proc. - Stopy kapitalizacji netto nie przekraczają 3 proc. m.in. w największych sześciu miastach niemieckich (2,2 proc.), Amsterdamie i Paryżu (2,8 proc.), Kopenhadze i Madrycie (3,0 proc.) – czytamy w komunikacie firmy Savills.

- Globalny kapitał coraz częściej stawia na nieruchomości w Europie, a zwłaszcza mieszkania na wynajem instytucjonalny, do czego zachęcają mocne fundamenty rynkowe i niskie stopy procentowe. W 2022 r. wyzwaniem dla inwestorów zainteresowanych najlepszymi nieruchomościami będzie znalezienie obiektów o stabilnej pozycji, natomiast na więcej możliwości mogą liczyć przy realizacji nowych inwestycji i umów typu forward funding – mówi cytowany w komunikacie Marcus Roberts, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w segmencie nieruchomości operacyjnych w Europie. - Aktywność inwestycyjną mogą jednak spowolnić niedobory pracowników, rosnące koszty budowy i zakłócenia łańcuchów dostaw.  

- Nowym zagrożeniem dla sektora mieszkań na wynajem instytucjonalny jest wprowadzanie bardziej rygorystycznych regulacji prawnych, mających na celu ochronę gospodarstw domowych przed rosnącymi czynszami. Naszym zdaniem takie rozwiązania ograniczą możliwości wzrostu czynszów, ale jednocześnie zapewnią najemcom bezpieczeństwo najmu, tym samym zmniejszając ryzyko częstej rotacji najemców. Będą także zgodne ze strategiami inwestycyjnymi w zakresie lokowania kapitału w bezpiecznych aktywach – dodaje Eri Mitsostergiou, dyrektor działu badań rynków europejskich w firmie Savills.

Według ekspertów tej firmy osiedla wielofunkcyjne sprzyjają rozwojowi społeczności. - Może to zachęcać do budowy kolejnych obiektów wielofunkcyjnych, które będą zyskiwały na atrakcyjności dzięki zapewnieniu między innymi przystępnych cenowo mieszkań, dostępu do sklepów, elastycznych powierzchni biurowych oraz ofercie opieki zdrowotnej i wellness – tłumaczą.

- Za ponad 40 proc. zeszłorocznych inwestycji w sektorze mieszkań na wynajem instytucjonalny w Polsce odpowiadała transakcja portfelowa Heimstaden i Spravia (d. Budimex Nieruchomości). Na naszym rodzimym rynku zdecydowana większość inwestycji, z uwagi na wczesny etap rozwoju, jest realizowana w ramach transakcji typu forward, czyli zakupu budynków, które mają dopiero powstać – tłumaczy Jacek Kałużny, dyrektor w dziale mieszkaniowych rynków kapitałowych w Savillsie. - Rekordowa wartość transakcji mogłaby być większa - o 475 mln euro, gdyby uwzględnić w niej sprzedaż przez Bank Gospodarstwa Krajowego Polskiemu Funduszowi Rozwoju certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Należy podkreślić, że dane nie uwzględniają też ogłoszonych w ubiegłym roku transakcji przejęć deweloperów mieszkaniowych, m.in. przejęcia Robyg przez TAG Immobilien, którzy mogą w przyszłości przeznaczyć część swoich projektów również mieszkań na wynajem.