Szykują się zmiany w zasadach podwyższania czynszu oraz wypowiadania umów najmu. Szykuje je Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Koszt zamiast wydatków

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Ministerstwo chce w nim wydatki czynszowe zastąpić kosztami. Będzie się je ustalać proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku. W skład kosztów będą wchodzić m.in. wydatki na konserwację i remonty, zarządzanie, utrzymanie pomieszczeń wspólnych, anteny zbiorczej, domofonu, zieleni, ubezpieczenie nieruchomości oraz inne koszty, które wynikają z umowy najmu.

Kolejna propozycja dotyczy wypowiadania umów najmu z powodu zaległości czynszowych. Projekt przewiduje, że właściciel ma do tego prawo, jeśli lokator nie płaci czynszu oraz za media (jeżeli nie ma on umowy zawartej bezpośrednio z dostawcą mediów, tylko za pośrednictwem właściciela lokalu) co najmniej trzy miesiące. Wypowiedzenie musi być na piśmie oraz przewidywać miesiąc na zapłatę zaległości.

– Dzisiaj są problemy, gdy chodzi o wypowiadanie umów za zaległości w dostawie mediów, takich np. jak woda. Przepisy nie są bowiem precyzyjne. Teraz nie będzie już żadnych wątpliwości – mówi Jacek Łapiński, dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości.

Zmiana podoba się również adwokatowi Rafałowi Dębowskiemu.

– Myślę, że będą mniejsze problemy z właściwym ustaleniem zaległości w opłatach – uważa Dębowski.

Według dyrektora Łapińskiego zmiany w zasadach ustalania czynszu nie są zadowalające. Ministerstwo powinno przede wszystkim poluzować zasady ustalania czynszów najemcom lokali komunalnych. Chodzi o takie składniki jak położenie budynku, mieszkania w budynku, stan techniczny etc. Bardzo trudno w praktyce spełnić te standardy.

Jak dwa lokale, to dziękujemy

Projekt definiuje też pojęcie miejscowości pobliskiej. Jest to miejscowość położona w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub w graniczącym z tym powiatem. Pod warunkiem że rada gminy nie określiła maksymalnej odległości liczonej w linii prostej. Obecnie ustawowej definicji nie ma, co zdaniem autorów projektu utrudnia wypowiadanie umów najmu osobom, które posiadają już mieszkanie lub dom w innej miejscowości. Dzięki temu łatwiej będzie im wypowiedzieć umowę najmu i wynająć lokal innej osobie. Kolejka oczekujących jest bowiem długa.

etap legislacji: konsultacje publiczne