Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków przypadającym w 2017 roku, osiągnęła równowartość 95 proc. kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2017. Na finansowe wsparcie w 2017 roku w ramach rządowego programu MdM zarezerwowano 746 mln zł. Połowa tej puli została rozdysponowana już w pierwszej części 2016 roku, natomiast druga część środków została odblokowana z początkiem stycznia 2017 roku.

Duża liczba wniosków na dopłaty z MdM wskazuje, że pod względem sprzedaży nowych kredytów hipotecznych styczeń był dobry, w przeciwieństwie do ostatnich miesięcy 2016 r., kiedy popyt był słaby. W grudniu indeks BIK Popytu na Kredyty Mieszkaniowe spadł o 7,7 proc. rok do roku, co oznacza, że banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 7,7 proc. niższą niż w grudniu 2015 roku. Średnia wartość indeksu w 2016 r. wyniosła -0,5 proc. Jak potwierdzają dane BIK, pod względem wartości złożonych wniosków na kredyty mieszkaniowe dobra była pierwsza połowa roku. Grudzień przyniósł jednak odbicie. Z danych NBP wynika, że w grudniu banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 3,395 mld zł, w listopadzie było to 3,216 mld zł, zaś w październiku  - 3,322 mld zł.