Właściciele mieszkań oraz domów jednorodzinnych uwłaszczą się jednak na gruntach pod blokami. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie kontynuować prace nad ustawą w tej sprawie.

Czekanie na reformę

– W przepisach trzeba pogodzić interesy samorządów i właścicieli lokali, a to nie jest proste. Dlatego prace się przeciągają, a Komitet Stały Rady Ministrów odesłał projekt ministerstwu do dopracowania – tłumaczy Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. – Chcemy, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Mam nadzieję, że to się uda – dodaje wiceminister.

Chodzi o projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów (dalej: ustawa przekształceniowa). Termin wejścia tych przepisów kilkakrotnie przekładano. Tymczasem czeka na nie kilka milionów właścicieli mieszkań oraz domów jednorodzinnych, a także same samorządy.

– Taki stan zawieszenia jest najgorszy. Niech rząd wyrzuci te przepisy do kosza albo zakończy nad nimi prace i wejdą one w życie – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza. – Nie możemy oddawać gruntów w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe, bo po wejściu w życie tej ustawy usłyszymy zarzut niegospodarności. Z drugiej strony bardzo chcielibyśmy,bo to tani sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zabrzan – tłumaczy.

Podobnie wygląda to z perspektyw samych użytkowników wieczystych.

– Jestem między młotem a kowadłem. Chciałabym wykupić grunt na własność. Władze Warszawy przyjęły uchwałę w sprawie bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, ale ustawa przekształceniowa jest dla mnie zdecydowanie korzystniejsza, więc czekam – mówi Martyna Bukhiar.

Użytkowanie do lamusa

Oficjalnym powodem przedłużania się prac nad ustawą jest opór samorządów.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Projekt opiniowała już Komisja Wspólna Samorządu i Rządu i go nawet zaakceptowała, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Jej zdaniem, a także samorządów, jej konstytucyjność budzi wątpliwości, bo zabiera gminom z mocy prawa własność gruntów.

Innego zdania jest Rafał Dębowski, adwokat.

– Dziś prawo użytkowania wieczystego przysparza samych problemów. Bywa np., że za miejsce postojowe w garażu podziemnym płaci się więcej niż za mieszkanie. Jestem więc zwolennikiem likwidacji prawa użytkowania wieczystego, tylko niech to będzie zrobione z głową – mówi mec. Dębowski. – Ustawa przekształceniowa nie jest zła, ale wymaga zdecydowanie dopracowania – dodaje.

Projekt ustawy na tę chwilę przewiduje przekształcenie z mocy prawa we własność udziałów w gruntach pod blokami oraz prawa użytkowania wieczystego do działek, na których stoją domy jednorodzinne. Dla bloków dodatkowy warunek jest taki, że musi się w nim znajdować co najmniej jedno mieszkanie, do którego przysługuje osobie fizycznej odrębne prawo własności.

Właściciele na raty

Nic jednak za darmo. Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych będą wnosić opłatę przekształceniową przez 20 lat, a właściciele lokali użytkowych w blokach, w tym garaży podziemnych – przez 33 lata.

Podstawą ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości będzie zaświadczenie o przekształceniu wydane przez starostę (w wypadku nieruchomości Skarbu Państwa) lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta na prawach powiatu (w wypadku nieruchomości komunalnych).

Na prośbę samorządu zrezygnowano z przekształcenia z mocy prawa gruntów, na których znajdują się garaże lub miejsca postojowe. Ich wykup będzie możliwy, tylko jeżeli zgodzi się na to właściciel gruntu, czyli najczęściej gmina lub starostwo. Nie dotyczy to parkingów podziemnych pod blokami.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl