Za przyjęciem noweli głosowało 248 posłów, przeciw było 178,  wstrzymało się 20.

Zgodnie z ustawą na jednej działce będzie można zbudować w uproszczonej procedurze wolnostojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny dom, którego powierzchnia wraz z poddaszem użytkowym nie będzie przekraczać 90 metrów. Obiekty te z założenia mają mieć  prostą konstrukcję, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Czytaj więcej

Budowniczy małego domu może trafić do więzienia

Uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2 polegać będzie na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:

  - planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

  - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

  - dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Przyjęte przez Sejm rozwiązania mają też ułatwić budowanie domków rekreacyjnych. Dozwolona powierzchnia takich obiektów została zwiększona z 35 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m2 nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

Ustawa trafi teraz do Senatu.