Igor P. domagał się uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wykonania placu zabaw. Wskazywał, że narusza ona jego interes, bo obciąża go finansowo jako członka wspólnoty. Twierdził też, że narusza jego prawo do mieszkania w miejscu, w którym panują spokój i cisza w otoczeniu przynależnym do budynku.

Wspólnota domagała się oddalenia powództwa. Twierdziła, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obok budynków wielorodzinnych powinny być place zabaw dla dzieci. Połowa członków wspólnoty to młodzi ludzie z dziećmi bądź planujący powiększenie rodziny, a w pobliżu nie ma placu zabaw. Wspólnota przekonywała też, że nie zakłóci on ciszy i spokoju wokół budynku.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oddalił powództwo. Jego zdaniem wykonanie placu zabaw mieści się w możliwościach finansowych wspólnoty, uzasadnione jest jej potrzebami i nie narusza obiektywnego interesu mężczyzny. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I C 529/15