Tytuł Modernizacja Roku 2015 i wyróżnienie Modernizacja Roku 2015 wręczono w 13 kategoriach. Do XX edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2015" zgłoszono 672 realizacje.

Finalistów i laureatów, a także obiekty zgłoszone do konkursu, można znaleźć w internecie pod adresem: www.modernizacjaroku.org.pl.

Konkursowi towarzyszyło internetowe głosowanie Plebiscyt MR2015, w którym oddało swoje głosy i polubiło wybrane realizacje ok. 32 tys. osób – www.facebook.com/modernizacjaroku.

Uroczystości towarzyszył koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, który odbył się dzięki doskonałej współpracy z panem Zbigniewem Cierniakiem, dyrektorem zespołu.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele licznych ministerstw i organów administracji państwowej. Nagrody wręczali: pan Marek Haliniak, główny inspektor ochrony środowiska, pan Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, pani Anna Januszewska, dyrektor reprezentująca głównego inspektora nadzoru budowlanego, pan prof. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, pan Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan Rudolf Borusiewicz, dyrektor Związku Powiatów Polskich, pan Zbigniew Bachman, prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej, pan Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, pan Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego, pani Hanna Grunt, prezes WFOŚiGW Poznań, pan Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW Szczecin, pan Michał Kuliński, prezes WFOŚiGW Warszawa.

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznało po raz kolejny Nagrodę im. prof. Wiktora Zina, którą wręczył pan Piotr Kubańda, wiceprezes SONDzM, miejski konserwator zabytków w Bielsku-Białej.

Swoją nagrodę wręczyły też instytucje i wydawnictwa sprawujące patronat nad konkursem, m.in.: „Rzeczpospolita", Rom-Dom, „Magazyn Autostrady", „Magazyn Mosty", „Las Polski", „Profile", „Materiały Budowlane", „Polish Market".

—de

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Bezład przestrzenny"

Po co nam nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

OGLĄDAJ RELACJĘ