Według Helsińskiej Fundacji opiniowany projekt ustawy usuwa szereg przeszkód utrudniających realizację przez władze publiczne obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, co należy w sposób jednoznaczny ocenić pozytywnie.

Jednak HFPC krytycznie oceniła planowane w procedowanej ustawie obniżenie standardu ochrony przed eksmisją na bruk. Projekt dopuszcza takie eksmisje w zimie oraz pozbawia ochrony przed eksmisją osoby szczególnie wrażliwe (kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnością itp.).

„Projektowana ustawa stwarza dla ustawodawcy szansę uwzględnienia szeregu zastrzeżeń podnoszonych przez HFPC od dłuższego czasu w odniesieniu do ochrony przed eksmisją na bruk lokatorów tzw. mieszkań mundurowych oraz przepisów dotyczących pomieszczenia tymczasowego. Ufamy, że na dalszych etapach procesu ustawodawczego uwagi w tym zakresie zostaną uwzględnione" – zauważa Adam Ploszka, prawnik HFPC.

HFPC zgłosiła zastrzeżenia także do zmian w przepisach o pomieszczeniu tymczasowym, do którego następuje eksmisja osoby nieposiadającej prawa do lokalu socjalnego. W opinii podkreślono, że zgodnie z obowiązującym prawem wymogi takiego pomieszczenia spełnia m.in. garaż samochodowy, a więc jest dopuszczalna eksmisja do tego typu miejsc. Choć stosowanie instytucji pomieszczenia tymczasowego w założeniu miało zapobiegać eksmisji na bruk, w praktyce celu tego nie realizuje. „Ustawa pozwala bowiem na dokonywanie tzw. «eksmisji na bruk na raty»" – wskazano w opinii.

„Opiniowane przez HFPC przepisy budzą wątpliwość w zakresie ich zgodności z prawem do mieszkania a także z prawem do godności jednostki" – zauważa Adam Ploszka, prawnik HFPC. „Naszym zdaniem ich uchwalenie może stanowić naruszenie Konstytucji" – dodaje.

Zobacz opinię HFPC