Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program centrów opiekuńczo-mieszkalnych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w których zamieszkają, gdy rodzic czy opiekun zachoruje lub zechce skorzystać z przewidzianego w programie „Za życiem" urlopu wytchnieniowego. Resort chce też sfinansować osobistego asystenta, który umożliwi im prowadzenie samodzielnego życia.

Czytaj także: Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych - ustawa

Świadczenia mają być finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, których budżet na 2019 r. wyniesie 647 mln zł. Fundusz zasilą składka od wynagrodzeń oraz danina solidarnościowa od osób, których dochody przekroczą 1 mln zł. Kłopot w tym, że konkursy na poszczególne rodzaje wsparcia nie zostały jeszcze rozpisane i nie wiadomo, ile pieniędzy zasili poszczególne programy. – Mamy luty, a konkursy zostaną dopiero rozpisane i nie wiemy, jakie kwoty przypadną na poszczególne zadania. Mogą się okazać zbyt małe, by komukolwiek opłacało się przystąpić do konkursu i osoby niepełnosprawne, i ich opiekunowie pozostaną bez wsparcia – mówi dr Paweł Kubicki, socjolog i członek inicjatywy. Chcemy całego życia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Dodaje, że pieniądze z konkursów zostaną rozdysponowane najpewniej dopiero w II kwartale tego roku, a w IV trzeba się będzie przygotowywać do konkursu na kolejny rok.

Zdaniem ekspertów i środowiska osób niepełnosprawnych działania resortu, choć dobre, nie zastąpią rozwiązań systemowych. Niedawno z projektu rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wykreślono placówki D i E – dla niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ministerstwo obiecało wówczas inną formę wsparcia.