WWF wylicza, że do 5 kwietnia Finowie wykorzystali swoją część zasobów Ziemi, jakie powinny były wystarczyć im w ciągu roku.

Tzw. Earth Overshoot Day, czyli Dzień Długu Ekologicznego w ubiegłych latach przypadał dla całego świata w sierpniu (to znaczy, że ludzkość jako całość do sierpnia wykorzystywała zasoby, jakie powinny były jej wystarczyć na rok). Fiński nadawca publiczny yle zauważa więc, że Finowie "przekraczają" swój naturalny budżet cztery miesiące wcześniej niż wynosi średnia dla świata.

- Nasza nadmierna konsumpcja jest całkowicie niezrównoważona z punktu widzenia środowiska naturalnego. Finowie będą musieli polegać na zasobach naturalnych pozyskanych na kredyt do końca roku - podkreśla Liisa Rohweder, dyrektor generalna fińskiego oddziału WWF.

Dzień Długu Ekologicznego wyznacza moment, w którym konsumpcja na świecie przekracza możliwości naturalnego odnawiania się zasobów naturalnych.

Według fińskiego WWF w Finlandii nadmierne zużycie zasobów jest przede wszystkim wynikiem produkcji energii, żywności i transportu.