- Przez 5 lat prezydent Andrzej Duda zawsze stał po stronie Lasów Państwowych, po stronie leśników, ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki leśnej. Główną myślą przewodnią jego prezydentury było to, że Lasy Państwowe mają zostać państwowe i mają być własnością całego społeczeństwa - chwalił Andrzeja Dudę jego doradca w Radiu Maryja. Stwierdził też, że prezydent „zawsze podkreślał swoje przywiązanie do koncepcji formalno-prawnej Lasów Państwowych, jaka występuje w Polsce, zawsze doceniał leśników i bronił lasów”. 

- W programie Rafała Trzaskowskiego jest niebezpieczna sprawa - dodał Sałek, oceniając, że kandydat Koalicji Obywatelskiej w przypadku wygranej „będzie chciał doprowadzić do tego, ażeby nad Lasami Państwowymi wprowadzić kontrolę (specjalną radę), pod którą miałby podlegać dyrektor generalny Lasów Państwowych”.

- W skład tej rady mieliby wchodzić przedstawiciele nauki, samorządów, organizacji ekologicznych i przedsiębiorstw żyjących z gospodarki leśnej. Dzisiaj takie ciało przy dyrektorze generalnym funkcjonuje, natomiast koncepcja, którą przedstawia Rafał Trzaskowski to zaburzenie struktury funkcjonowania Lasów Państwowych w Polsce, która sprawdza się od blisko 100 lat  - stwierdził doradca Andrzeja Dudy, dodając, że jego zdaniem Trzaskowski „chce także wpływać na sposób i ilość pozyskania drewna z Lasów Państwowych”.

- Wszelkie próby dekompozycji Lasów Państwowych są naganne i nie powinny nigdy mieć miejsca - ocenił Paweł Sałek.