Więcej opiekunów na wycieczce szkolnej

Jeśli zajęcia realizowane w trakcie wyjazdów z uczniami wynikają z zadań statutowych szkoły, są obowiązkiem nauczyciela – wyjaśnia MEN.

Publikacja: 26.11.2019 07:52

Więcej opiekunów na wycieczce szkolnej

Foto: AdobeStock

Nauczyciel uczestniczący w wycieczce otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Takie wyjaśnienia znalazły się w odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytania warszawskiego ratusza.

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za realizowanie wszystkich zajęć i czynności w 40-godzinnym czasie pracy. Brak jest zatem podstaw do dodatkowej zapłaty za realizację innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym wycieczek.

Jeśli nauczyciel wyjedzie na zieloną szkołę, nie może być jednak stratny. Ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły. Brak możliwości przeprowadzenia takich lekcji ponad pensum wynika bowiem z przyczyn leżących po stronie szkoły.

Czytaj także: 118 tys. dla nauczycielki za wypadek podczas wycieczki szkolnej

Dyrektorowi może być jednak bardzo trudno zorganizować taką bezpłatną wycieczkę. Gdy wycieczka przekracza obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć (pensum), opieka nad uczniami w trakcie wycieczki może być sprawowana w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Szczegóły powinny znaleźć się w statucie szkoły. Realizacja wycieczki szkolnej nie może zająć jednak nauczycielowi więcej niż 40 godzin tygodniowo.

Co więcej, Ministerstwo Edukacji podkreśla, że zgodnie z art. 42c ust. 1 Karty nauczyciela nauczyciel ma obowiązek pracy przez pięć dni w tygodniu.

Aby było to wszystko możliwe, dyrektor szkoły powinien zadbać o odpowiednią obsadę kadrową dłuższych wyjazdów. W roli opiekuna nie musi występować nauczyciel. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły wyznaczona przez dyrektora.

Zdaniem MEN dyrektor może nauczycielowi uczestniczącemu w wycieczce podwyższyć dodatek motywacyjny. Jak natomiast wynika z art. 77 kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu obowiązki na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się jego siedziba, lub też poza stałym miejscem pracy, przysługuje dieta.

Nauczyciel uczestniczący w wycieczce otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Takie wyjaśnienia znalazły się w odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytania warszawskiego ratusza.

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za realizowanie wszystkich zajęć i czynności w 40-godzinnym czasie pracy. Brak jest zatem podstaw do dodatkowej zapłaty za realizację innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym wycieczek.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Paliwo będzie droższe o 50 groszy na litrze, rachunki za gaz o jedną czwartą
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?