Związki zawodowe nie zgadzają się na zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zakładające m.in. wydłużenie pensum o dwie godziny. Aby wypracować wspólne stanowisko, ministerstwo zaproponowało powołanie trzech zespołów tematycznych, które zajmą się wynagrodzeniem i pensum, awansem zawodowym oraz oceną pracy i odbiurokratyzowaniem oświaty. Pierwsze posiedzenia w czerwcu.

Czytaj także:

Wyższe wynagrodzenie nauczycieli za dłuższy czas pracy