Nauczyciele: od 2018 r. trudniej o urlop na poratowanie zdrowia

Nie każde schorzenie będzie uprawniało nauczyciela do urlopu zdrowotnego. O potrzebie udzielenia wolnego zdecyduje lekarz medycyny pracy.

Aktualizacja: 27.12.2017 15:48 Publikacja: 27.12.2017 15:22

Nauczyciele: od 2018 r. trudniej o urlop na poratowanie zdrowia

Foto: AdobeStock

Od Nowego Roku nauczycielom będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia. Dostanie go nauczyciel na walkę z chorobą zagrażającą wystąpieniem choroby zawodowej lub ze schorzeniem, w którego powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób jej wykonywania mogą odgrywać istotną rolę. Taką zmianę w Karcie nauczyciela wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Do tej pory można było iść na urlop zdrowotny niezależnie od rodzaju schorzenia. Był po prostu udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

Nie dla nadużyć

To nie koniec zmian. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Możliwe będzie także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły będzie udzielał na podstawie potwierdzonego skierowania na okres w nim ustalony.

Nauczycielom nie podobają się zmiany w Karcie nauczyciela.

– Urlop dla poratowania zdrowia pozwala nauczycielom utrzymać się na rynku pracy nawet wówczas, gdy ich stan zdrowia się pogarsza. Nadużycia w korzystaniu z tych urlopów należy oczywiście eliminować. Dyrektor szkoły czy przedszkola ma do tego odpowiednie narzędzia. Ograniczenie grona chorych nauczycieli, którzy mogą korzystać z urlopów, oceniamy natomiast krytycznie – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Powinien przejąć ZUS

Są też i korzystne dla nauczycieli zmiany. Nowelizacja Karty nauczyciela łagodzi bowiem wymóg stażowy do skorzystania z urlopu zdrowotnego po raz pierwszy. Tak jak dotychczas nauczyciel będzie musiał przepracować nieprzerwanie co najmniej siedem lat w szkole, jednak w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Do tej pory trzeba było pracować na cały etat. Nadal okres pracy w szkole na stanowisku nauczyciela będzie musiał być nieprzerwany, ale za nieprzerwany będzie uznawany także okres pracy, jeśli podjęcie zatrudnienia w szkole nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Niezmienny pozostanie okres urlopu dla poratowania zdrowia, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać. Jednorazowo wyniesie nie więcej niż rok. Nauczyciel dostanie kolejny urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od zakończenia poprzedniego, a łączny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia nie będzie mógł przekraczać trzech lat.

Przepisy przejściowe przewidują możliwość uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia o potrzebie jego udzielenia przed 1 stycznia 2018 r.

Zdaniem przedstawicieli samorządów zmiany dotyczące urlopów na poratowanie zdrowia idą w dobrym kierunku.

- Doprecyzowanie przepisów w zakresie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz wprowadzenie obowiązku orzekania przez lekarza medycyny pracy jest oceniane przez samorządy pozytywnie. Jednak urlopy dla poratowania zdrowia i wynagrodzenie dla nauczycieli zastępujących urlopowanego to ogromny koszt dla samorządów, który nie jest przewidziany wprost w części oświatowej subwencji ogólnej ani w rezerwie oświatowej.   Od lat postulujemy, żeby wydatki te zostały przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo przecież wynikają one z choroby - mówi Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert Związku Polaków Polskich.

Koniec z dodatkami

Zmiany w Karcie nauczyciela, które wchodzą w życie od Nowego Roku, dotyczą nie tylko urlopów dla poratowania zdrowia. Zostaną uchylone przepisy przyznające prawo do lokalu mieszkalnego, dodatku mieszkaniowego i działki gruntu do użytkowania.

– Rząd zwleka z podwyżkami dla nauczycieli, ale dodatki już odbiera – zaznacza Sławomir Broniarz.

Zmienią się także zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dyrektorom. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, zarówno w szkole, jak i przedszkolu, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych.

12 912 etatów ?zajmują w tym roku szkolnym nauczyciele na urlopach na poratowanie zdrowia. To o 897 etatów więcej niż rok wcześniej

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – z wyjątkiem niektórych przepisów, DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2203

Od Nowego Roku nauczycielom będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia. Dostanie go nauczyciel na walkę z chorobą zagrażającą wystąpieniem choroby zawodowej lub ze schorzeniem, w którego powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób jej wykonywania mogą odgrywać istotną rolę. Taką zmianę w Karcie nauczyciela wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Do tej pory można było iść na urlop zdrowotny niezależnie od rodzaju schorzenia. Był po prostu udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości