Nikt nie lubi podwyżek czynszu. Są wprawdzie nieuniknione, przepisy nie pozwalają jednak na dowolne ich stosowanie.

[srodtytul]Najwyżej co pół roku [/srodtytul]

Najemcy płacą czynsz na podstawie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767] ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego[/link] (DzU nr 71, poz. 733, z późn. zm.; dalej: ustawa).

Chodzi o tych, którzy mieszkają w lokalach komunalnych, w budynkach prywatnych, spółdzielczych, a także Skarbu Państwa będących w zarządzie starostw (lub sejmików województwa), przedsiębiorstw państwowych, spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, instytucji państwowych.

Podwyżka będzie skuteczna, gdy lokator otrzyma pismo z wypowiedzeniem czynszu oraz z podwyżką na piśmie. Wspomniana ustawa pozwala podnosić czynsz dwa razy w roku i nie częściej niż co sześć miesięcy.

Podwyżki czynszu dzieli się na te wynoszące w skali roku maksymalnie 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu i te, które tę wartości przekraczają. W praktyce oznacza to, że trzeba ustalić, ile wynosi owo 3 proc. Od tego bowiem zależy, czy można się przed podwyżką bronić czy nie.

Podwyżka bowiem, która nie przekroczy w skali roku tej wartości, nie może być kwestionowana w sądzie. Jeżeli będzie od niej wyższa, można ją zaskarżyć. W niektórych jednak wypadkach właściciel ma prawo podnieść czynsz więcej niż o 3 proc.

[srodtytul]Tylko na piśmie [/srodtytul]

Właściciel lub zarządca musi też przestrzegać terminów. [b]Wypowiedzenie czynszu ma obowiązek wręczyć co najmniej trzy miesiące przed planowaną podwyżką (składa się je na koniec miesiąca poprzedzającego ten okres). [/b]

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Strony mogą jednak w umowie ustalić dłuższy termin wypowiedzenia (art. 8a ust. 2 ustawy). Lokator może żądać podania na piśmie powodów wprowadzenia podwyżki, tylko gdy czynsz po podwyżce przekroczy 3 proc. wartości odtworzeniowej.

Z kolei najemca ma dwa miesiące na podjęcie decyzji w sprawie podwyżki – liczy się je od dnia wypowiedzenia mu na piśmie czynszu w starej wysokości. Może podwyżkę zaakceptować albo odmówić jej przyjęcia. Jeśli odmówi, skutkuje to rozwiązaniem umowy. Lokator, który nie zgadza się na czynsz w nowej wysokości, może też kwestionować podwyżkę w sądzie.

[srodtytul]Kiedy do sądu [/srodtytul]

Podwyżkę można kwestionować w sądzie, także gdy obejmie wydatki, których nie przewidują ani umowa najmu, ani przepisy, lub też gdy np. właściciel nie przestrzega terminów lub właściwej formy. Jeżeli najemca wystąpi do sądu, czynsz płaci w starej wysokości do uprawomocnienia się wyroku.

Gdy sąd przyzna rację lokatorowi, ten będzie płacił czynsz na starych zasadach. Jeśli jednak wygra właściciel – wejdą nowe stawki. Lokator powinien wtedy wyrównać różnicę.

Ustawa dotyczy tylko wydatków mieszkaniowych ściśle związanych z czynszem. Nie reguluje opłat niezależnych od właściciela, czyli za media.

[ramka]

[b]Co to jest wartość odtworzeniowa [/b]

[b]Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego[/b] (art. 9 ust. 8 ustawy). Wskaźniki ustalają wojewodowie: osobno dla województwa, osobno dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Wartość odtworzeniowa jest często wyższa w miastach wojewódzkich niż na terenie województw, dlatego ustala się dwa wskaźniki, a nie jeden. Najwyższa jest zawsze dla Warszawy.

Czynsz poniżej tej wartości występuje najczęściej w lokalach komunalnych oraz należących do Skarbu Państwa. Inaczej jest w mieszkaniach w prywatnych kamienicach. Tam potrafi poszybować wysoko w górę. [/ramka]

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail][/i]

[ramka][srodtytul]Czytaj też:[/srodtytul]

[ul][li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473301_Co_wchodzi_w_sklad_czynszu.html]Co wchodzi w skład czynszu[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473302_Wyzsze_rachunki_za_wode.html]Wyższe rachunki za wodę[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473303_Jak_wyliczyc_wzrost_oplat.html]Jak wyliczyć wzrost opłat[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473300_Kto_powinien_wymieniac_drzwi_i_okna.html]Kto powinien wymieniać drzwi i okna[/link][/li][/ul] [/ramka]

[ramka] [srodtytul]Zobacz też poradniki:[/srodtytul]

[ul][li][link=http://www.rp.pl/temat/8,397613.html]Jak wynająć mieszkanie [/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,393443_Kto_ma_szanse_dostac__doplate_do_czynszu.html]Kto ma szansę dostać dopłatę do czynszu[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/temat/8,397616.html]Podwyżki czynszów w prywatnych mieszkaniach[/link][/li] [/ul][/ramka]